Ekonomi & Bostäder

2010-07-01_PICT0047-SV2

En ekonomi i balans

En viktig del för att öka kommunens inkomster är att få en positiv befolkningsutveckling. Vårt arbete kommer därför att inriktas på att öka kommunens invånarantal.

Bostadsbyggandet är en nödvändig del för att invånarantalet i kommunen skall öka. Ökat invånarantal ger oss ökade skatteintäkter och statsbidrag som i sin tur leder till bibehållen hög service. En särskilt viktig del är byggandet av hyresrättslägenheter. Detta ger oss en mer flexibel bostadsmarknad där det är enklare att få sitt första egna boende. Vidare kan det friställa bostadshus när äldre personer vill få ett enklare boende och närhet till service och då flyttar in i lägenheter. Det är också viktigt för vår arbetsmarknad att vi kan erbjuda lägenheter för ny arbetskraft.

Kristdemokraterna i Årjäng verkar för att

•    Det omgående byggs nya hyresrättslägenheter i våra tätorter på de redan detaljplanerade områdena.

 

Förvaltarskapstanken är den bärande ideologiska grundstenen för att nå visionen om trygga uppväxtvillkor för barn och unga. Kommunen har en särskild nyckelroll i arbetet att bygga ett samhälle där skadlig miljöpåverkan minimeras, energin är förnyelsebar, trafiksystemen hållbara, bostadsmiljöer är sunda och där naturresurser tas tillvara i ett kretsloppstänkande.

Kristdemokraterna i Årjäng verkar för att

•    Våra förskolor drivs med miljöprofil
•    Kommunen bör öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel i måltidsverksamheten.
•    Främja upphandling av ekologiska livsmedel till kommunens samtliga verksamheter.
•    Kommunen skall planera för en hälsofrämjande närmiljö som bl.a. innebär fler gång- och cykelvägar