Ekonomi och Bostäder

En ekonomi i balans

En viktig del för att öka kommunens inkomster är att få en positiv befolkningsutveckling.
Vårt arbete kommer därför att inriktas på att öka kommunens invånarantal. Bostadsbyggandet är en nödvändig del för att invånarantalet i kommunen skall öka.
Ökat invånarantal ger oss ökade skatteintäkter och statsbidrag som i sin tur leder till bibehållen hög service. En särskilt viktig del är byggandet av hyresrättslägenheter. Detta ger oss en mer flexibel bostadsmarknad där

Läs mer >>>


Barnomsorg och skola


Läs mer

Kommunikationer


Läs mer

Kultur och Fritid


Läs mer

Följ oss på Facebook


Läs mer

Vård och Omsorg


Läs mer

Barnomsorg & Skola


Läs mer

Näringslivet


Läs mer