Kommunikationer

DSC_7224-svGoda kommunikationer är oerhört angeläget för att få en god utveckling. Vi vill arbeta för att vidareutveckla kommunens väg- och nätverksmöjligheter. Vidare anser vi att kommunen måste vara en drivande part i arbetet med att få den nya tänkta järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm att gå genom kommunen.  Detta ger oss helt nya möjligheter för ett aktivt och starkt näringsliv. Avstånden till viktiga arbetsmarknader, på ömse sidor om
riksgränsen, krymper.

Kristdemokraterna i Årjäng verkar för att

•    Höja standarden till minst 1+2 väg hela vägen från Töcksfors till Valnäsmotet.
•    En förbättrad standard på länsväg 172 på hela sträckan Bengtsfors – Arvika
•    Upprusta landsbygdsvägarna.
•    Bibehålla stödet till enskilda vägar
•    Kommunen är aktiv i diskussionerna kring nya järnvägsförbindelser.