Kultur och fritid

DSC_5693-sv

Kultur och fritid för livskvalitet

Ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud har stor betydelse för att skapa attraktivitet för en kommun. Årjäng har långa traditioner av ideellt arbete i föreningslivet och dessutom ligger vi i Värmlandstoppen när det gäller antalet föreningar per invånare.
Detta är en mycket viktig del för att skapa trivsel och livskvalitet i kommunen.

Därför är det politikens uppgift att skapagoda förutsättningar för ett rikt och varierat
föreningsliv. Kommunens kultur- och fritidspolitik ska kännetecknas av mångfald och tillgänglighet för alla. Oavsett ålder, kön, etniskt ursprung, livsåskådning eller funktionshinder ska invånarna ha stor frihet att ta del av och även utöva kultur- och fritidsaktiviteter. Särskilt viktigt är detta för barn och unga. Kommunen klarar aldrig av att driva ett så rikt och varierat föreningsliv, som vi har idag, på egen hand. Därför skall föreningslivet ges det stöd som behövs, för hela kommunens och alla invånares bästa.

Kristdemokraterna i Årjäng verkar för att

•    De ekonomiska stöden till föreningarna höjs.
•    Kommunen vid planering av nya bostadsområden ska skapa ytor för spontanidrott.
•    Kommunen i samarbete med föreningslivet ska främja och stödja drog- och  alkoholfria aktiviteter.
•    Badhuset i Töcksfors åter öppnas.
•    Våra bibliotek utvecklas vidare och att öppettiderna utökas.
•    Simskolorna vidareförs.
•    Våra fritidsgårdar ges goda förutsättningar för att utveckla sin verksamhet, gärna i samarbete med det övriga föreningslivet.
•    Vi anlägger konstgräsplaner vid Tingevi  och Hagavallen.
•    Den tidigare planerade projekteringen av ishall genomförs.