Näringslivet

DSC_1691_sv

för en levande kommun

Årjäng har varit känt för sitt goda företagarklimat. Vi har legat i topp i Värmland och även varit bästa både företagar- och handelskommun i Sverige. Kristdemokraterna vill arbeta för att Årjäng åter skall bli en känd företagarkommun. Detta har vi genomfört i tidigare samarbeten och skapat stora nya framgångsrika företag inom hela kommunen.
Vi vill göra det igen.

Ett expanderande näringsliv är den viktigaste förutsättningen för att få fler arbetstillfällen i kommunen. Vi vill därför driva en aktiv näringspolitik som värnar den fria företagsamheten och fri konkurrens. Ett starkt näringsliv innehåller både små och stora företag. Vi vill skapa ett sådant näringsklimat så att befintliga företag kan utvecklas och växa, samt att nya kan födas. Genom ett aktivt arbete vill vi ge industri, handel, turism och service, goda möjligheter att utvecklas i vår kommun.

Kristdemokraterna vill skapa byggklar industrimark och lokaler där nystartade företag kan driva sin verksamhet. Kristdemokraterna har stor erfarenhet inom dessa grenar och vill underlätta för dig som har visionen att vilja förankra just din affärsidé. Tillväxt skapar tillväxt, handel föder handel, vi kan inte backa in i framtiden.

Att ständigt utveckla turismen är viktigt för denna näringsgren. Dels sysselsätter den många människor, dessutom drar den tills sig människor som kommer hit och nyttjar vår handel och service. Turismen har bidragit till en positiv utveckling både i tätort och på landsbygd. Det är viktigt att stärka samarbetet med angränsande kommuner såsom regioner i både Sverige och Norge. Turisterna ser inga gränser.

Kristdemokraterna i Årjäng verkar för att

•    Skapa ett näringslivsklimat så befintliga företag kan utvecklas och växa.
•    Nya småföretag skapas och utvecklas.
•    Bli en ledande företagarkommun.
•    Alltid kunna erbjuda byggklar industrimark och attraktiva lokaler i Årjäng och Töcksfors
•    Minska byråkratin och underlätta för småföretagande inom industri, handel, turism och service.
•    Stimulera byalagen i bygdens utvecklingsarbete
•    Utveckla turistnäringen i hela kommunen
•    Utveckla ”Ung företagsamhet” i kommunen.