Rätt agenda

för Årjängs kommun

Om en kommun skall må bra, behöver också invånarna må bra. Att må bra handlar inte bara om pengar och standard utan om mycket mer än så. Människor, som har balans i tillvaron och mår bra har bättre hälsa, lär sig mer och presterar bättre. Kommunen skall vara en bra arbetsgivare som alltid strävar mot en god arbetsmiljö för sina anställda.  Detta ger harmoniska medarbetare som gör ett bra jobb och dessutom får en bättre och mer avkopplande fritid.

Den viktigaste gemenskapen i samhället är familjen. Den är basen för att kunna tillgodose grundläggande mänskliga behov och den behövs för att människor skall kunna växa och må bra. Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar och behov, inte minst i livets olika skeden. Kristdemokraterna anser därför att en sund och framgångsrik utveckling behöver utgå från familjens villkor och vardag – alla familjers, oavsett hur familjen ser ut eller var i kommunen man bor.
Vi kristdemokrater tror att Årjängs kommun har bra förutsättningar för framtiden.

Läget vid gränsen till Norge med E18 som pulsåder och många företag skapar möjligheter för ekonomisk tillväxt, vilket ger fler jobb och ökad välfärd. Ett bra näringslivsklimat med välmående företag som ger arbete och utkomst är av avgörande betydelse för välfärdens finansiering och tillväxten i vår kommun.
Möjlighet att välja olika former av boende kan erbjudas nära en vacker och omväxlande natur med många sjöar, rent vatten och goda rekreationsmöjligheter.

Kristdemokraterna är berett att ta ansvar för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, socialt, ekonomiskt och ekologiskt med en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, oavsett bakgrund och egna förutsättningar. Det handlar om människor och människors lika värde. Varje människa har rätt att känna delaktighet och ha god tillgänglighet. Det innebär också stor öppenhet för mångfald och tolerans för olikhet. Kristdemokraterna vill arbeta för att Årjängs kommun skall vara en bra kommun att leva och växa upp i och vara en kommun där invånarna har balans i tillvaron och mår bra.

Ledningsgrupp_KD-Årjäng