Barnomsorg och skola

Kristdemokraterna i Årjäng står fast vid vår tidigare skolpolitik där vi arbetar för om- och nybyggnation av högstadieskolorna både i Årjäng och Töcksfors och där vi vill bevara bygdeskolorna. Föräldrar skall ha stor möjlighet att kunna välja den skola som passar deras situation och deras barn bäst. Kristdemokraterna anser också att mellanstadiet i Årjäng behöver få moderna och fräscha lokaler. Om den nya högstadieskolan i Årjäng inte får det antal elever man planerat för, kan lokaler frigöras för mellanstadiets behov i den nya skolbyggnaden.

Läs mer >>>


Ekonomi och Bostäder


Läs mer

Kommunikationer


Läs mer

Kultur och Fritid


Läs mer

Följ oss på Facebook


Läs mer

Vård och Omsorg


Läs mer

Barnomsorg & Skola


Läs mer

Näringslivet


Läs mer