Lokala politiker

Fullmäktigeledamöter

Kjell-Arne Ottosson
Stefan Moberg
Agneta Nilsson
Bengt-Olof Lorentzon
Kerstin Andersson

Ersättare

Gertrud Berglund
Lennart Nilsson
Maj-Britt Hedefur

 

KD Ledamöter i nämnder & styrelser

Kommunfullmäktige (KF) ordf.: Kjell-Arne Ottosson
Kommunstyrelsen (KS) vice ordf.: Kjell-Arne Ottosson
Ersättare Kommunstyrelsen (KS): Lennart Nilsson

Ledamot Barn & Utbildningsnämnden (BUN & BUN AU): Benny Moberg
Ersättare BUN & BUN AU: Agneta Nilsson

Ledamot Stöd och Omsorgsnämnden (SoO) samt ersättare i SoO AU: Maj-Britt Hedefur
Ledamot SoO & SoO AU: Kerstin Andersson
Ersättare SoO: Agneta Nilsson
Ersättare SoO: Mogens Nielsen

Ordförande Bygg och Miljönämnden (BoM): Bengt-Olof Lorentzon
Ledamot BoM: Anders Västsäter
Ersättare BoM: Dan Edvinsson

Ordförande Kultur och Fritidsnämnden (KoF): Lennart Nilsson
Ersättare KoF: Anders Eriksson

Ledamot Valnämnden: Lars-Göran Larsson

Vice ordförande Årjängs Bostad AB (ÅBAB): Jonas Ås
Ersättare ÅBAB:

Ledamot Årjängs Nätbolag AB (ÅNET): Anders Västsäter

Revisor: Kenneth Christoffersson

 

Landstinget/Länstyrelsen

Partidistriktsordförande i Kristdemokraterna Värmland: Kjell-Arne Ottosson
Partidistriktsledamot i Kristdemokraterna Värmland: Agneta Nilsson

 

Landstinget/Länstyrelsen

Ersättare region Värmland: Kjell-Arne Ottosson
Ledamot i landstingsfullmäktige: Agneta Nilsson
1:e vice ordf. i Patientnämnden: Agneta Nilsson
Nämndeman Karlstads Tingsrätt: Kenneth Christoffersson
Viltförvaltningsdeligationen: Lennart Nilsson