Årsberättelse 2013

I styrelsen 2013 har ingått Anders Bergsten, (ordförande), Maj-Britt Kissner-Burman (vice ordförande), Albin Lindkvist (sekreterare), Elsa Sandsgård (kassör), Åke Fläckman, Roland Jonsson, Råsie Sigvardsson-Berbres, Ulla Åberg samt Frideborg Dahlgren (KDK). Under året har fyra styrelsemöten anordnats (3 april, 25 april, 4 sep, 6 nov) och sju medlemsmöten (5 mars, 3 april, 25 april, 12 juni, 4 sep, 2 okt och 6 nov).

Lokalavdelningens årsmöte hölls den 9 feb. Innan förhandlingarna tog sin början informerade samhällsplanerare Tony Stark om ”Infrastrukturella satsningar i Bollnäsregionen”. Den 20 februari gästades Bollnäs av partiledaren Göran Hägglund som talade om aktuella politiska händelser inför en stor publik på Folkhögskolan.

En studiecirkel om Islam har anordnats på initiativ av Albin Lindkvist, som också var cirkelledare.

Den 21-22 mars anordnades gemensamma seminarier och workshops på Orbaden Konferens med oppositionen i landstinget, ”Samverkan Gävleborg”. Den 23 mars anordnades partiets vårstämma i Hofors och den 16 november höststämma i Söderhamn med deltagande av lokalavdelningens ombud.

Den 28 mars var det politisk debatt på Torsbergsgymnasiet där partiet företräddes av Anders Bergsten. Under året har partiet vid flera tillfällen anordnat lokala aktiviteter i valstugan på Brotorget. Den 7 september på Silvanum i Gävle var det motionsberedning inför Rikstinget 26-29 september i Karlstad. Rikstingsombud var Anders Bergsten.

Vid medlemsmötet 6 november deltog riksdagskandidaterna Lili André, Gävle och Jennie Forsblom, Ovanåker.

Partiet ingår i en politisk samverkan med Moderaterna, Centerpartiet och nya Bollnäspartiet i opposition mot Socialdemokraterna, Folkpartiet, Sjukvårdspartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.