Kalendarium 2017

Kommunfullmäktige sammanträder måndagar 17.00
30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 26 juni,
25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december

Kommunstyrelsen sammanträder torsdagar 08.30
12 januari, 9 februari, 9 mars, 6 april, 11 maj, 15 juni,
14 september, 12 oktober, 9 november, 7 december

KD Partiavdelning Bollnäs, styrelse & grupp-/medlemsmöten

31 januari (styrelse),
8 februari (gruppmöte),
8 mars (styrelse & grupp),
5 april (gruppmöte),
10 maj (styrelse & grupp),
14 juni (gruppmöte),
13 september (styrelse & gruppmöte),
11 oktober (gruppmöte),
8 november (styrelse & grupp),
6 december (gruppmöte).

KD Partidistrikt Gävleborg

23 februari (PDS), 6 april (PDS konstituerande), 26 oktober (PDS), 30 november (PDS)
18 mars (Årsstämma Ovanåker)
18 november (Extrastämma Hudiksvall)
7-8 april (Kommundagar Karlstad)
10 juli (KD Almedalen)

Kulturnämnden sammanträder tisdagar 08.30
31 januari, 14 mars, 30 maj, 5 september, 31 oktober

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder tisdagar 08.30
10 januari, 7 februari, 7 mars, 11 april, 9 maj, 13 juni, 12 september, 10 oktober, 7 november, 12 december

Miljö- och byggnämnden sammanträder onsdagar 09.00
1 februari, 15 mars, 19 april, 31 maj, 21 juni, 23 augusti, 18 oktober, 11 december (en måndag)

Socialnämnden sammanträder onsdagar 08.30
11 januari, 8 februari, 8 mars, 12 april, 10 maj, 14 juni, 13 september, 11 oktober, 8 november, 6 december

Teknik- och fritidsnämnden sammanträder tisdagar 13.30
14 februari, 28 mars, 23 maj, 19 september, 17 oktober, 19 december

Tillgänglighetsrådet sammanträder tisdagar 13.15
28 februari, 2 maj, 22 augusti, 3 oktober, 21 november

Pensionärsrådet sammanträder onsdagar 13.15
1 mars, 3 maj, 6 september, 4 oktober, 22 november

Folkhälsorådet sammanträder tisdagar 08.30
28 februari, 2 maj, 22 augusti, 21 november