Årsberättelse 2014

I styrelsen 2014 har ingått Anders Bergsten, (ordförande), Maj-Britt Kissner-Burman (vice ordförande), Albin Lindkvist (sekreterare), Elsa Sandsgård (kassör), Åke Fläckman, Roland Jonsson, Råsie Sigvardsson-Berbres, Rita Laudere-Håkansson samt Frideborg Dahlgren (KDK). Under året har fyra styrelsemöten anordnats (5 mars, 7 maj, 3 sep, 5 nov) och sju medlemsmöten (5 mars, 7 maj, 11 juni, 3 sep, 1 okt, 5 nov, 3 dec).

Lokalavdelningens årsmöte hölls den 15 februari på Stadshuset. Innan förhandlingarna tog sin början informerade landstingets oppositionsråd Ingemar Kalén som berättade om hälso- och sjukvårdsläget i Sverige och Gävleborg. Idag använder man sig av ny teknik och många utmaningar som kommer att påverka sjukvården på sikt. Primärvården går igenom stora förändringar då de får besparingar på 110 miljoner. Läkarkontinuiteten i primärvården är relativt bra men specialistvården går minus då de måste använda sina resurser till hyrläkare. Inför valet har vi stora utmaningar att förändra läget i Gävleborg.

Till ordinarie ombud vid distriktsstämman valdes Roland Jonsson, Råsie Sigvardsson-Berbres, Magnus Hägglund och Albin Lindkvist. Till rikstingsombud valdes Anders Bergsten.

2014 karakteriserades framför allt av att det var två val, dels val till Europaparlamentet, dels val till riksdag, landsting och kommun. Året kallades också ”supervalåret”. Lokalavdelningen inrättade en egen sida på Facebook som fick stor spridning tack vare David Arwes insatser. Sidan finns kvar ännu.

Partiets kommundagar genomfördes 28-29 mars i Göteborg där Anders Bergsten deltog. Den 11-13 mars anordnade KD Gävleborg kickoff i Dalarna där Anders Bergsten deltog. 17 april var det debatt på Torsbergsgymnasiet där Anders Bergsten deltog. 15 maj hade partiet bokbord på Hälsingegymnasiet och Lili André deltog i debatten. 25 maj genomfördes EU-valet och KD fick ett mandat genom Lars Adaktusson.

Den 2 juni anordnades debatt på Karlslund där Maj-Britt Kissner-Burman deltog. Den 27-29 juni deltog partiet i valkampanj på Ockelbo marknad. Den 12 augusti anordnades valledarträff i Söderhamn där Anders Bergsten och Maj-Britt Kissner-Burman deltog. Samverkan Gävleborg hade valupptakt i Bollnäs den 23 augusti.

Den 25 augusti var det debatt om företagande på Folkhögskolan i Bollnäs där Lili André och Margareta Sidenvall deltog. Den 27 augusti var det direktsänd valdebatt i Radio Gävleborg där Anders Bergsten deltog. Den 28 augusti deltog Anders Bergsten i en debatt på SPF:s höstmöte i Hudiksvall.

Den 3 september anordnades valdebatt på Torsbergsgymnasiet där Anders Bergsten deltog. Den 4 augusti intervjuades Anders Bergsten i Bollnäs Närradio. Den 10 september var det direktsänd debatt anordnad av Ljusnan på Biblioteket där Anders Bergsten deltog.

I valrörelsen delade vi valstuga med Moderaterna och Bollnäspartiet. I valet tappade vi och Moderaterna var sitt mandat, medan Bollnäspartiet gick fram med ett mandat. Sverigedemokraterna gick fram kraftigt och fick 6 mandat i nya fullmäktige. På riksnivå förlorade Alliansen regeringsmakten till de rödgröna partierna och till ny statsminister utsåg riksdagen Stefan Löfvén (S).

Partiet ingår efter valet 2014 i en politisk samverkan med Moderaterna och Bollnäspartiet i opposition mot Socialdemokraterna, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Centerpartiet har valteknisk samverkan med S men är ändå i opposition. Sverigedemokraterna och Sjukvårdspartiet går själva.

Vår representation i styrelser och nämnder minskade kraftigt till följd av valresultatet. Anders Bergsten har mandatet i kommunfullmäktige och är fortfarande 2:e vice ordförande. Råsie Sigvardsson-Berbres är ersättare i kommunfullmäktige tillsammans med David Arwe, som också är ersättare i kommunstyrelsen. Kent-Olov Ståhl är ersättare i socialnämnden. Åke Fläckman är revisor och Roger Henningsson nämndeman.

Trots motgången i valet 2014 ser vi med tillförsikt framåt mot nästa valrörelse där vi siktar på att öka antalet mandat i fullmäktige.