Årsberättelse 2015

I styrelsen 2015 har ingått Anders Bergsten, (ordförande), Maj-Britt Kissner-Eliasson (vice ordförande och kassör), Råsie Sigvardsson-Berbres (sekreterare), Elsa Sandsgård, Åke Fläckman, David Arwe, Roger Henningsson, Roland Jonsson, Rita Laudere-Håkansson samt Frideborg Dahlgren (KDK).

Sedan årsmötet 2015 har fyra styrelsemöten anordnats (4 mars, 6 maj, 2 sep, 4 nov) och sju grupp-/medlemsmöten (4 mars, 8 april, 6 maj, 10 juni, 2 sep, 4 nov, 2 dec).

Lokalavdelningens årsmöte hölls den 4 februari på Kulturhuset i Willy Marias rum. En motion om ”Betyg i uppförande och ordning i skolan” av Albin Lindkvist och en motion om differentierad arbetsgivaravgift av Maj-Britt Kissner-Eliasson och Einar Ekström antogs av årsmötet. Elsa Sandsgård avtackades för sina insatser som kassör. Årsmötet nominerade till ny partiledare Ebba Buch Thor, som valdes vid ett extra Riksting 25 april i Stockholm.

Ordinarie ombud vid distriktsstämmorna var Roland Jonsson, Råsie Sigvardsson-Berbres, Magnus Hägglund och Albin Lindkvist. Till ombud för rikstinget nominerades Dawid Arwe med Anders Bergsten och Maj-Britt Kissner-Eliasson som ersättare. Magnus Hägglund och Albin Lindkvist har ingått i valberedningen. En studiecirkel om ”Terrorisms historia” startades och leddes av Albin Lindkvist.

Anders Bergsten deltog vid kommundagarna i Örebro 21-22 februari där Göran Hägglund höll sitt sista tal som partiordförande. Anders Bergsten, Råsie Sigvardsson-Berbres, Åke Fläckman, Kent Ståhl och David Arwe har deltagit i politikerutbildningen som Bollnäs Kommun ordnat, under tre förmiddagar februari/mars. Albin Lindqvist uppvaktades på sin 90 årsdag den 1mars.

Vid en utbildningsdag i Kungsholmen 9 maj deltog Anders Bergsten och Maj-Britt Kissner-Eliasson. Vårstämman för distriktet anordnades den 21 mars i Hudiksvall och höststämman anordnades den 14 november i Sandviken. Partiavdelningen var representerad vid båda stämmorna. Den 26 september i Söderhamn genomfördes motionsförberedelse inför rikstinget i Västerås 8-11 oktober där Anders Bergsten deltog. I december skickade partiavdelningen ut en julhälsning till alla medlemmar på initiativ av Maj-Britt Kissner-Eliasson.

Partiavdelningen har 1 mandat i fullmäktige och ingår efter valet 2014 i en politisk samverkan med Moderaterna och Bollnäspartiet i opposition mot Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Centerpartiet har valteknisk samverkan med (f d Folkpartiet) Socialdemokraterna men är ändå i opposition. Sverigedemokraterna och Sjukvårdspartiet går själva.

Anders Bergsten har mandatet i fullmäktige och är fortfarande 2:e vice ordförande. Anders är också ny ersättare i Regionfullmäktige och nämndeman i Hovrätten Nedre Norrland (Sundsvall). Partiavdelningen har flera poster i partidistriktsstyrelsen.

Råsie Sigvardsson-Berbres är ersättare i kommunfullmäktige tillsammans med David Arwe, som avsade sig sin ersättarplats i kommunstyrelsen, vilken togs över av Maj-Britt Kissner-Eliasson. Kent-Olov Ståhl är ersättare i socialnämnden. Åke Fläckman är revisor och Roger Henningsson nämndeman.
På styrelsens vägnar:
……………………….. ……………………………..
Anders Bergsten Maj-Britt Kissner Eliasson
Ordförande Vice ordförande