• Verksamhetsbesök på Bergdalsskolan

    Den 5 september genomförde Falco Güldenpfennig och Lisa Berglund ett verksamhetsbesök på Bergdalsskolan. Besökt gav många givande diskussioner med skolledningen om skolans verksamhet.