Fler valmöjligheter i hemtjänsten

Botkyrka befinner sig i en expansiv fas med stora möjligheter, men Mittenmajoriteten i Botkyrka ser också problemen. I den Politiska plattformen Mittenmajoriteten tog fram tidigare i år, beskrivs 8 problem. Ett av problemen handlar om att alla Botkyrkabor inte är nöjda med sin omsorg.

Läs mer


Politisk plattform för Botkyrka 2019 – 2022

Mittenmajoriteten (S, KD, MP, L och C) i Botkyrka presenterar idag sin politiska agenda för mandatperioden 2019–2022. Botkyrka befinner sig i en expansiv fas med stora möjligheter, men Mittenmajoriteten ser också problemen. I den Politiska plattformen presenteras därför en rad konkreta förslag för hur Botkyrka ska utvecklas och hur Botkyrkabornas livschanser ska bli bättre.

Läs mer


Familjecentraler i Botkyrka på gång!

Företrädare från Socialnämnden i Botkyrka kommun har träffat företrädare från Region Stockholm för att diskutera möjligheten till att etablera familjecentraler i kommunen. I februari mötte Caroline Blom (KD), vice ordförande i Socialnämnden i Botkyrka m.fl. Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd i Region Stockholm. 

Läs mer


Tyck till om förslag för nya centrala Tullinge

Nu behövs dina åsikter om nya centrala Tullinge.
Nu presenterar Mittenmajoriteten (S, KD, MP, L och C) ett förslag för den långsiktiga utvecklingen av centrala Tullinge. Mellan den 4 mars och 8 april får alla Botkyrkabor möjligheten att bidra med sina åsikter till kartbilden och förslaget.

Läs mer


Bostadsgaranti för alla äldre över 70 år

I Botkyrka ska man kunna åldras tryggt. Nu tillsätter mittenmajoriteten en politisk arbetsgrupp för att ta fram en Bostadsgaranti för alla över 70 år i Botkyrka.

Botkyrka är mitt i en stor utveckling. Mittenmajoriteten (s, kd, mp, l och c) har som ambition att stärka denna utveckling. En viktig del är att man i Botkyrka ska kunna hitta en bostad som passar sitt liv. Mittenmajoriteten har tidigare meddelat att vi ska skapa en bostadsgaranti för ungdomar i Botkyrka. Nu går vi vidare och meddelar att en bostadsgaranti för äldre över 70 år också ska tas fram.

Läs mer


Familjecentraler i Botkyrka

Vi kristdemokrater har under lång tid drivit frågan om att införa familjecentraler i Botkyrka. Den nya Mittenmajoriteten, där Kristdemokraterna ingår, lägger nu kommunala arbetsresurser på att i dialog med landstinget se till att familjecentraler öppnas i hela Botkyrka. Nu arbetar vi vidare för att stärka familjerna!

Läs mer


Budget 2019

Vi i Mittenmajoriteten (S, KD, MP, L och C) presenterar nu vår första gemensamma budget, för utvecklingen av Botkyrka. I budget för 2019, med plan till 2022, startar ett arbete med fokus på att utveckla välfärden, skolan och omsorgen och att bygga det hållbara Botkyrka. Samtidigt startar ett arbete med att se igenom hela den kommunala organisationen och påbörjar förberedelserna för ny politik för Botkyrka. Läs mer


Kristdemokraterna vill ta ansvar för Botkyrka

När valresultatet fastställts för kommunvalet i Botkyrka konstaterades att den sittande majoriteten med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte längre har mandat nog för att bilda egen majoritet i kommunfullmäktige, då det krävs 38 mandat. En period med intensiva samtal har därför förts mellan olika partier i kommunfullmäktige i olika konstellationer, om eventuell samverkan för att bilda en stark demokratisk majoritet som kan ta ansvar för Botkyrka.

Läs mer


Vad är trygghet för dig?

Botkyrka ska vara en trygg kommun att växa upp och leva i, och där människor vågar röra sig fritt. För oss kristdemokrater handlar trygghetsarbete om många olika saker, både omedelbara och långsiktiga brottsförebyggande insatser. Tillsammans skapar vi ett tryggt samhälle med sammanhållning.

läs mer nedan om våra förslag

Läs mer


Vi sätter äldrefrågor på agendan!

Det finns ingen åldersgräns som upphäver rätten att bestämma över sin vardag. För oss kristdemokrater är det självklart att man som äldre ska ha inflytande över sin vardag, var man vill bo och över vilka omsorgsinsatser som ges, oavsett i vilken kommun man bor. Man ska också kunna klara sig bra på sin pension och leva ett gott liv även som senior.

Läs nedan om våra konkreta förslag.

Läs mer