Familjecentraler i Botkyrka på gång!

Företrädare från Socialnämnden i Botkyrka kommun har träffat företrädare från Region Stockholm för att diskutera möjligheten till att etablera familjecentraler i kommunen. I februari mötte Caroline Blom (KD), vice ordförande i Socialnämnden i Botkyrka m.fl. Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd i Region Stockholm. 

Under mötet beskrevs nuläget i kommun och region samt vikten av etableringar av familjecentraler i Botkyrka kommun. Den gemensamma viljan fanns och båda parterna är överens om att jobba tillsammans för att möjliggöra etableringar. Med på mötet fanns även Regionens förvaltning.

Familjecentralerna är en viktig samlingsplats för barn och deras föräldrar. Jag önskar att familjecentralerna blir fler och är glad över den satsning som regionen gjorde i budgeten för 2019. Särskilt betydelsefullt är det med familjecentraler för de familjer som behöver extra stöd och stöttning.
Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd.

Botkyrka har ett stort behov av familjecentraler. Att satsa på förebyggande insatser för att främja hälsa och välmående i den unga generationen är något av det viktigaste samhället kan bistå med. Familjecentralerna har möjlighet att i ett tidigt skede och på ett effektivt sätt stötta familjer och även vara ett led i att främja integrationen.
Caroline Blom (KD), vice ordförande i Socialnämnden

Familjecentraler har länge varit en hjärtefråga för oss Kristdemokrater. Familjen är den viktigaste gemenskapen. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Vi vet samtidigt att barn och unga mår allt sämre i dag. En viktig del i att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga är att stödja familjen. Kristdemokraterna vill stödja och förvalta de värden och förutsättningar som bidrar till att familjen kan fungera.

Kännetecknande för familjecentralen är att kommun och landsting, samordnar sina resurser för att möjliggöra en samverkan mellan mödra- och barnhälsovården i samverkan med öppna förskolan samt en förebyggande individ- och familjeomsorg (socialtjänst).

Nu arbetar vi kristdemokrater vidare, tillsammans med övriga partier inom Mittenmajoriteten, för att införa familjecentraler i kommunen för att stödja familjer och utveckla Botkyrka!


Mittenmajoritetens Budget 2020


Läs mer

Invigning av Tunängen


Läs mer

Dagvattenparker i Fittja och Alby


Läs mer

Medlemskväll KD Botkyrka


Läs mer

Fler valmöjligheter i hemtjänsten


Läs mer

Politisk plattform för Botkyrka 2019 – 2022


Läs mer

Tyck till om förslag för nya centrala Tullinge


Läs mer

Bostadsgaranti för alla äldre över 70 år


Läs mer

Familjecentraler i Botkyrka


Läs mer

Budget 2019


Läs mer