Politisk plattform för Botkyrka 2019 – 2022

Mittenmajoriteten (S, KD, MP, L och C) i Botkyrka presenterar idag sin politiska agenda för mandatperioden 2019–2022. Botkyrka befinner sig i en expansiv fas med stora möjligheter, men Mittenmajoriteten ser också problemen. I den Politiska plattformen presenteras därför en rad konkreta förslag för hur Botkyrka ska utvecklas och hur Botkyrkabornas livschanser ska bli bättre.

-Botkyrka är en fantastisk kommun med stor potential och en rad möjligheter till utveckling, men vi har också flera problem som påverkar oss Botkyrkabor varje dag. Jag är glad att vi fem partier i Mittenmajoriteten är fast beslutna att ta tag i Botkyrkas utveckling, Ebba Östlin (s), kommunstyrelsens ordförande

-Vi vill utveckla Botkyrka och för oss kristdemokrater är omsorgen om våra äldre och barn och stöttning av familjer samt trygghet och jobbskapande centralt. Det är otroligt viktigt att se och ta tag i de problem som förhindrar Botkyrka från att bli den bästa kommun den kan bli, där man som Botkyrkabo känner sig trygg och har möjlighet att utvecklas, Stefan Dayne (kd) kommunalråd

Segregationen påverkar alla och för att fler ska ha goda livschanser och kunna påverka sin vardag och sin framtid har Mittenmajoriteten tillsammans prioriterat dessa åtta problemområden och medföljande lösningar:

  1. Skolsegregation, alla barn lyckas inte
  2. Att Botkyrkaborna inte är nöjda med sin omsorg
  3. Att alla inte kan och vill bo i Botkyrka
  4. Trygghet och trivsel i Botkyrka
  5. Kriminella organisationer
  6. Botkyrkas påverkan på klimat och miljö
  7. Att alla Botkyrkabor inte känner sig delaktiga i Botkyrkas utveckling
  8. Få till mer näringsliv och jobb

Läs den Politiska Plattformen i sin helhet här:

Politisk plattform för Botkyrka 2019-2022

 


Mittenmajoritetens Budget 2020


Läs mer

Invigning av Tunängen


Läs mer

Dagvattenparker i Fittja och Alby


Läs mer

Medlemskväll KD Botkyrka


Läs mer

Fler valmöjligheter i hemtjänsten


Läs mer

Familjecentraler i Botkyrka på gång!


Läs mer

Tyck till om förslag för nya centrala Tullinge


Läs mer

Bostadsgaranti för alla äldre över 70 år


Läs mer

Familjecentraler i Botkyrka


Läs mer

Budget 2019


Läs mer