• Bli medlem

    Du är välkommen att bli medlem av Kristdemokraterna. Det finns många anledningar till att teckna ett medlemskap. På så sätt visar du aktivt att du stödjer de värderingar som utgör den kristdemokratiska politiken. Det betyder mycket att människor engagerar sig i politiska partier. Det är ett sätt att värna demokratiska rättigheter. Tyvärr kan vi inte ta demokratin för given. Det är snarare så att den måste ständigt återerövras.

    Att vara medlem ger också stora möjligheter att påverka politiken. En del nöjer sig med att stötta via medlemskap, men för andra är det också en ingång för engagemang. Genom sitt medlemskap kan man påverka olika frågor. Att vara engagerad i en lokalavdelning ger gemenskap, insikter i hur samhället fungerar men framför allt en rejäl chans att påverka olika frågor.

    En partiavdelning av Kristdemokraterna finns i Skövde och medlemmarna inbjuds ungefär en gång i månaden till träffar. Dessa hålls i regel i Stadshuset och tar upp aktuella frågor som berör kommunen.

    I Skaraborg har vi också ett distrikt som hanterar regionala och nationella frågor. Bilden ovan är från ett möte där vår biträdande partisekreterare Peter Kullgren besökte oss. Det mötet handlade bland annat om valet 2018. Något vi arbetar intensivt inför.

    Du är mycket välkommen att bli medlem.