• Nu är vi kandidater

  Nu är Kristdemokraternas listor inför 2018 års riksdags- och regionval fastställda. Vår valkrets heter Västra Götaland Östra och omfattar femton kommuner. Till vardags säger vi Skaraborg.

  Isabelle Waldenvik är den Skövdebo som står högst upp på listan. Hon är också KDU-ordförande för vårt ungdomsparti i Västra Götaland. Hon är också engagerad i Skövde kommun och har tidigare arbetat i Bryssel på kansliet för Lars Adaktusson, vår eminente europaparlamentariker.

  Jag fick oerhört starkt stöd, ännu en gång, för att toppa regionlistan. Det är femte gången som mina vänner i Skaraborg ger mig detta förtroende. Jag har varit verksam under många år i politiken men aldrig haft något uppdrag på heltid. Det är nu min ambition inför kommande mandatperiod att fokusera på mitt engagemang i regionen. Idag är jag också gruppledare i Skövde och involverad i en rad verksamheter i kommunen. Genom att pussla ihop kommunala, regionala och nationella uppdrag har jag kunnat söka tjänstledigt på heltid för att ägna mig åt politik, men som person blir man väldigt splittrad. Ändå är jag oerhört tacksam för denna möjlighet, men högt på önskelistan står att få vara heltid inom ett uppdrag.

  Jag har arbetat mest med regional utveckling, men den viktigaste frågan för regionen handlar om omställningen av hälso- och sjukvården. Den har jag varit mycket engagerad i och vill vara med och se till att den förverkligas. Där handlar det väldigt mycket om ett tydligt ledarskap och mod att fatta beslut. Vi kan inte fortsätta att ha en sjukvård med köer. När man behöver en läkare så är det vårt ansvar att se till att den som är sjuk får träffa en läkare. Det är ju under förutsättning att det är just en läkare man ska träffa. Ibland är det en annan yrkeskategori och då ska man redan första dagen då man söker kontakt komma i kontakt med den. Detta är en fråga som vi kommer att kämpa för.

  Som kristdemokrater drivs jag av att bygga ett samhälle via de små och nära gemenskaperna. Familjen, släkten, stammen eller klanen är den minsta byggstenen. Många av mina vänner som kommer från andra länder påminner ofta om att vi svenskar reducerar familjen och framöver ska jag alltid poängtera att det är den vidare definitionen  av familj jag menar.

  Nu kallar vi oss för kandidater och ger oss ut i kampanj för att Kristdemokraterna ska göra ett framgångsrikt val. Inte för vår skull utan för att vår politiken är bra för Sverige.