Stipendieutdelning

En av höjdpunkterna för regionens kulturnämnd är att dela ut stipendier. I år var det sommarväder då vi genomförde stipendieceremonin i strålande solsken i den vackra trädgården som inramar Gunnebo Slott. Vi har tre former av stipendier, tio fick kulturstipendier, en Skaraborgsstipendiet och 16 personer mottog arbetsstipender.

Regionfullmäktige gav kulturnämnden ett uppdrag att stärka det fria kulturlivet och vi kom fram till att ökning av antalet stipendier var ett bra sätt att uppfylla detta. Vi bra fått bra respons på detta från kulturarbetarna.

Vi hade också under nämndsmötet ett antal projekt som beviljades stöd. Man kan verkligen säga att det sjuder av initiativ och att det finns en enorm kreativitet i regionen. Vi har så många bra kulturarbetare som hela tiden driver utvecklingen framåt. Vi har mycket pengar i vår budget (sverigeledande i det avseendet) men även om vi beviljade 9 mnkr så var ansökningar på 25 mnkr. I praktiken innebär detta att de flesta ansökningar avslås. Trots detta konstaterande får man ändå anse att det är väldigt mycket pengar som kommer olika projekt tillhanda.

Nämnden kommer att träffas nästa gång i augusti och då är kulturutveckling i fokus. Vi har en rad uppdrag till olika verksamheter att förnya inför 2018 och de samtal som vi nu för är väldigt spännande. Mycket sker idag men ändå mer är på gång.

I veckan har vi haft regionfullmäktige och beslutet innebär att kulturbudgeten ökade för 20:e året i följd. Jag gillar att vara kulturpolitiker i Västra Götaland.


Besöksnäringen växer


Läs mer

Vi ber om stöd


Läs mer

Bli medlem


Läs mer

Glädje i att slöjda


Läs mer

Om människovärdet


Läs mer

Rådgivande medlemsomröstning


Läs mer

Vi vill ha din röst


Läs mer

Kosläpp – ett svenskt folknöje


Läs mer

Allas lika värde


Läs mer

Kulturen berikar


Läs mer