Vandring för Vänskap

Stad i Ljus är ett årligt event i Skövde. Fastighetsägarna, kommunen och handlarna tänder upp fasader, belyser buskar, presenterar ljusinstallationer, erbjuder eldshow och under de senaste åren isskulpturer som är vackert belysta. Som en del av Stad i Ljus arrangerade igår Interreligiösa Rådet en manifestation. Jag är initiativtagare till denna form av verksamhet i kommunen och leder rådet. Idén är enkel – om ledarna för de olika trossamfunden samlas skickar det en signal till människor att vi kan umgås över religionsgränserna. Tyvärr ser vi att världen idag är kraftigt uppdelad mellan olika religioner där det till och med finns vissa stadsdelar där en viss gruppering måste bo. Som ett led i att manifestera att Skövde är en stad för alla genomförde vi ”Vandring för Vänskap”. Vi samlades på Hertig Johans Torg och genomförde en enkel men symbolisk handling. Vi stod tillsammans och uttryckte att vi tror på vänskap. Tre personer medverkade med tal; Helena Dahlström (S) som är vice ordförande i rådet, Imam Smajo Sahat och Skara Stifts biskop Åke Bonnier. Tillsammans förmedlade de tankar på vikten av gemenskap och vänskap. Vi avslutade med att tända ljus i formation av ett V. Jag gav några ledtrådar för vad V kan stå för och nämnde Värme, Vänskap och Victory. Det internationella V-tecknet visar på framgång – seger. Vi avslutade med att konstatera att ljuset övervinner alltid mörkret. Några sa direkt efter manifestationen att detta bör vi göra igen.


Handbok för ordförande


Läs mer

Video på Youtube


Läs mer

Första kulturkonventet genomfört


Läs mer

Årets retoriker


Läs mer

Filmpolitiskt toppmöte


Läs mer

Dags för årsmöte


Läs mer

Vi utvecklar Skövde!


Läs mer

Besöken på museer ökar


Läs mer

Första dagen


Läs mer

Jag är en ordbrukare


Läs mer