NYTT STYRE I LANDSTINGET

Kristdemokraterna har tillsammans med M, C, DSP, L och MP bildat en ny majoritet i Landstinget Dalarna. Från Kristdemokraterna blir Birgitta Sacredeus landstingsråd.

KRISTDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE FRÅGOR

  • Barn och familj.
  • Jobb och äldres ekonomi.
  • Vård och omsorg.
  • Trygghet.

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer!

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem!

Det trovärdiga sjukvårdspartiet!

Kristdemokraterna vill satsa på:
• Närakut i primärvården. Vi vill se en fungerande primärvård, med mer lättare akut vård och med öppettider även helger och kvällar.
• Äldrevårdscentraler med fast vårdkontakt. Det behövs vård med fokus på de äldre.
• Patienter ska få vård snabbare. Staten bör ta ett ökat ansvar för jämlik vård i Sverige.
• Friskt dalfolk. Sedan 2014 är de flesta sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Vården måste möta denna växande grupp.
• Två akutsjukhus med BB - för patientsäkerheten i Dalarna.

  • Birgitta Sacrédeus
  • Oppositionsråd Landstinget Dalarna