Vi är familjens röst

En artikel och en filmad intervju med toppkandidat Torsten Larsson som publicerades i slutet av veckan. Äldreboendegaranti för alla +85, nej till kvoterad föräldrarförsäkring och ja till ett samhälle som bygger på värderingar är receptet när vi sänder en dalkarl till riksdagen  !

klicka här för länk till dt.se 

/red

Landstingspolitiskt Manifest 2014

Nära vård i tid för Dig!

Kristdemokraterna är en röst för människovärde och etik i vården. Vi söker Ditt stöd för att göra vårt gemensamma dalalandsting ännu bättre:

+ Efterlev vårdgarantin! Dalarna klart sämre med rätt till vård i rimlig tid än övriga Sverige.

+ Fler vårdplatser! Inför envårdplatsgaranti, där ingen patient på grund av platsbrist skrivs ut för tidigt eller nekas plats.

+ Satsa på de mest sjuka äldre! Förstärk kompetensen kring äldres sjukdomar. Läkemedelsgenomgångar och hälsosamtal för alla över 75 år.

+ Mer sammanhållen vård för de med kroniska och långvariga sjukdomar! Inför vårdlots för kontinuiteten!

+ Bryt den tilltagande psykiska ohälsan!

+ Förbättrad patientsäkerhet! Noggrannhet med god hygien.

+ Rätt att läsa Din egen patientjournal på nätet!

+ Drogförebyggande arbete och friskvård för bättre folkhälsa!

+ Fortsatt god tandvård! Ambulerande tandvård till skolor och glesbygd.

+ Familjecentraler och ungdomsmottagningar i varje kommun!

+ Helikopter i glesbygd för vården närmare och ger mer jämlik vård i tid!

+ Se familj och närstående som ett värdefullt stöd i vården!

+ Fler palliativa vårdplatser! Ingen ska behöva dö i ensamhet.

+ Helhetssyn på människan som ande, kropp och själ. Gott bemötande extra viktigt i hälso- och sjukvården!

—–

Allvarligt ekonomiskt läge

-Landstinget har 803 miljoner kronor i ackumulerat underskott, pensionsskuld på 7.800 miljoner, ökande kostnader för stafettläkare till 160 miljoner samt negativt eget kapital och soliditet.

-De rödgröna har höjt skatten tre gånger sedan 2001 med totalt 1:80 eller för en löntagare som tjänar 20.000 kr/månad ökad skattebörda med 4.320 kr/år.

-Därför anser KD att det behövs en ny landstingsledning än V, MP och S, det senare partiet vid makten för länge, i 88 år.

-Istället vill KD ha ökat samarbete över landstingsgränserna, förbättrad arbetsmiljöi vården, med bättre kontinuitet för patienten och minskat behov av stafettläkare.

-Att leva över sina tillgångar är osolidariskt och bygger upp en orättvis skuld. Alla drabbas, inte minst dagens ungdomar och framtida generationer.

Birgitta

Birgitta Sacrédeus (KD)

 

Vår vision, ett kristdemokratiskt Dalarna

För att komma dit man vill måste en veta var en ska sägs det. Kristdemokraterna i Dalarna Tog vår ideologi, och jobbade med den jämfört med hur det ser ut i Dalarna idag. Resultatet blev detta dokument, en vison om hur dalarna skulle vara om vi fick bestämma.

Klicka på länken nedan för att läsa vår vision.

Vår vision om Dalarna