Håller någonting på att gå sönder i Sverige?

HÅLLER NÅGONTING PÅ ATT GÅ SÖNDER I SVERIGE