Kalender

Kristdemokraterna  i Dalarna 2017

Januari
21 Regional utbildning i Stockholm
28 Regional utbildning i Örebro

Februari
9 Distriktsstyrelsemöte

Mars
2 Distriktsstyrelsemöte
25 Årsmöte (tidigare vårstämma)
25 Konstituerande distriktsstyrelsemöte

April
7-8 Kommun- och landstingspolitiska dagar i Karlstad

Maj

Juni
15 Distriktsstyrelsemöte

Juli

Augusti

September
2 Distriktsstyrelsemöte
2 Kandidatpresentation

Oktober
5 Samling för rikstingsombud 17-20
20-22 Riksting i Uppsala

November
25 Extra årsmöte (tidigare höststämma)
25 Fastställande av listor till riksdag och landstingsfullmäktige/regionfullmäktige 

December