Val 2014

Kristdemokraterna i Dalarna arbetar för ett Dalarna där alla får den vård de behöver i rätt tid, med rätt kompetens, på rätt plats. En vård som är säker, jämlik och valfri, en vård där kropp och själ hör ihop. Ett Dalarna där den psykiska ohälsan hos både äldre och unga minskar och där förebyggande insatser prioriteras i ett tidigt skede. Ludvika skall naturligtvis ha en medicinjour dygnet om, med tillgång till laboratorium och röntgen och Mora skall ha ett barnmorskelett BB.

Namn:         Birgitta Sacrédeus
Ålder:          55 år
Ort:               Mora
Yrke:          Oppositionsråd i Landstinget Dalarna
Hjärtefråga: Vård i rimlig tid – de med störst vårdbehov först.
Kropp och själ hör ihop – ökad psykisk ohälsa måste brytas
E-post:         birgitta.sacredeus@kristdemokraterna.se

Telefon:       070-57 33 447

 

Namn:           Anders Bengtsson

Ålder:           49 år

Ort:               Gagnef

Yrke:             Socionom

Hjärtefrågor: Minska staffettläkarbehovet

Mer resurser till primärvården

Förbättra landstingets ekonomi

Inför samvetsfrihet inom vården

Bättre rättsskydd för ofödda människor

E-post:           anders.bengtsson@kristdemokraterna.se

Telefon:        076-234 73 05

 

Namn:           Camilla Dalevall

Ålder:          36 år

Ort:               Borlänge

Yrke:             Distrikssköterska

Hjärtefrågor: Satsningar inom primärvården

E-post:         camilla@dalevall.st

Telefon:

 

Namn:           Katarina Gustavsson

Ålder:           60 år

Ort:               Falun

Yrke:            Undersköterska

Hjärtefrågor: Kvinnolöner och jämställdhet

Personalens arbetsmiljö

Jämlik vård och äldrefrågor

Kulturfrågor

E-post:           gustavsson_katarina@hotail.com

Telefon:         073-97 05 779

 

Namn:           Roy Uppgård

Ålder:           65 år

Ort:               Avesta

Yrke:             Egenföretagare

Hjärtefrågor: Valfrihet och gränsöverskridande samverkan

Skapa karriärvägar, flexibilitet och förnyelse.

Ökad delaktighet både för patienter och personal

Inga skuldöverföringar till nästa generation.

E-post:         roy.uppgard@kristdemokraterna.se

Telefon:       070-589 31 10

 

Namn:         Carin Malm

Ålder:          53 år

Ort:             Insjön

Yrke:           Pedagog

Hjärtefrågor: Patientsäkerhet och tillgänglighet för funktionshindrade

E-post:         carin.malm@leksand.se

Telefon:070-6799 562