Eva Lannerö om kommunens budget för 2017

Valfrihet, trygghet och tillit

Om vi inte kan känna oss trygga i vår kommun, då har vi som politiker misslyckats. Det är vår främsta uppgift att se till att alla känner trygghet och tillit där man bor. Vi kristdemokrater i Danderyd vill värna om detta och ge varje individ valfrihet i allt från ”vaggan till graven”.

Äldre

Jag anser att när man som äldre inte klarar sig i hemmet längre så ska man själv kunna få välja vård- och omsorgsboende.

Värdighetsgarantin, som vi kristdemokrater tagit initiativ till, bidrar till trygghet för de äldre och att de kan få sina önskemål tillgodosedda inom äldreomsorgen. Valfriheten har också ökat i och med att vi infört LOV (lagen om valfrihetssystem) även inom vård-och omsorgsboenden – detta ligger helt i linje med kristdemokratisk politik.

Vi driver nu på byggandet av två omsorgsboenden, dels på Vendevägen, kvarteret Ginnungagap, och på Solgårdstomten i Västra Danderyd. På Ginnungagap blir det även plats för korttidsboende, som möjliggör avlastning för anhörigvårdare. Detta har tidigare saknats inom kommunen.

Skola och förskola

För att få behålla våra engagerade lärare med hög kompetens inom kommunen behöver lönerna höjas ytterligare. Vi satsar också resurser på översyn av barnens skolmiljö och fortsatt upprustning av kommunens skolor.

Nyanlända

Jag är glad för att flertalet nyanlända, som kommunen tagit emot, även kunnat få ett eget boende. Att kunna erbjuda bostäder för ytterligare nyanlända under 2017 kommer att vara en stor utmaning. Danderyd tar ansvar för drygt 100 ensamkommande barn varav cirka 25 bor och går i skola i kommunen.

Mörby C och E18

Jag tycker också att det är viktigt att planeringen och tillbyggnaden av Mörby centrum fortsätter som planerat, vilket vi tagit hänsyn till i budgeten samt att miljöproblemen omkring E 18 får en bra långsiktig lösning.

Sammanfattning

Det är en stark budget för 2017, som nu har beslutats i kommunfullmäktige. De olika nämnderna har i stor sett fått sina förslag tillgodosedda. Budgeten syftar till en fortsatt god kvalitet inom kommunens verksamheter samtidigt som vi behåller den låga skattesatsen, Sveriges näst lägsta.


Årsmöte 2017


Läs mer

Vitsippspriset till Bertil Falck


Läs mer

Medlemsträff med Mikael Oscarsson den 7 september


Läs mer

Medlemsmöte på Djursholms slott den 7 september


Läs mer

Medlemsträff på Djursholms slott med Sara Skyttedal


Läs mer

Medlemsträff den 12 maj – gästtalare Sara Skyttedal


Läs mer

Kristdemokraterna i Stockholms Län föreslår särskilda asylboenden för kristna flyktingar


Läs mer

Värna grundläggande mänskliga rättigheter på våra asylboenden


Läs mer

Årsmöte 2016


Läs mer

Eva Lannerö om kommunens budget för 2016


Läs mer