Årsmöte 2017

Partiavdelningens årsmöte ägde rum tisdagen den 24 januari kl. 19.00 på Djursholms slott.

Årsmötet valde enligt förslag från valberedningen en ny styrelse för partiavdelningen i Danderyd. Till styrelseordförande valdes Håkan Johanson och till vice ordförande valdes Roland Glasfors. Övriga styrelseledamöter i den nya styrelsen är Gunnar Liljegren, Anders Hultgren, Inger Strömbom, Erika Svanström och Michael Guldstrand. Dessutom har KDU Danderyd en plats i styrelsen som kommer att tillsättas inom kort.

Eva Lannerö om kommunens budget för 2017

Valfrihet, trygghet och tillit

Om vi inte kan känna oss trygga i vår kommun, då har vi som politiker misslyckats. Det är vår främsta uppgift att se till att alla känner trygghet och tillit där man bor. Vi kristdemokrater i Danderyd vill värna om detta och ge varje individ valfrihet i allt från ”vaggan till graven”.

Äldre

Jag anser att när man som äldre inte klarar sig i hemmet längre så ska man själv kunna få välja vård- och omsorgsboende.

Värdighetsgarantin, som vi kristdemokrater tagit initiativ till, bidrar till trygghet för de äldre och att de kan få sina önskemål tillgodosedda inom äldreomsorgen. Valfriheten har också ökat i och med att vi infört LOV (lagen om valfrihetssystem) även inom vård-och omsorgsboenden – detta ligger helt i linje med kristdemokratisk politik.

Vi driver nu på byggandet av två omsorgsboenden, dels på Vendevägen, kvarteret Ginnungagap, och på Solgårdstomten i Västra Danderyd. På Ginnungagap blir det även plats för korttidsboende, som möjliggör avlastning för anhörigvårdare. Detta har tidigare saknats inom kommunen.

Skola och förskola

För att få behålla våra engagerade lärare med hög kompetens inom kommunen behöver lönerna höjas ytterligare. Vi satsar också resurser på översyn av barnens skolmiljö och fortsatt upprustning av kommunens skolor.

Nyanlända

Jag är glad för att flertalet nyanlända, som kommunen tagit emot, även kunnat få ett eget boende. Att kunna erbjuda bostäder för ytterligare nyanlända under 2017 kommer att vara en stor utmaning. Danderyd tar ansvar för drygt 100 ensamkommande barn varav cirka 25 bor och går i skola i kommunen.

Mörby C och E18

Jag tycker också att det är viktigt att planeringen och tillbyggnaden av Mörby centrum fortsätter som planerat, vilket vi tagit hänsyn till i budgeten samt att miljöproblemen omkring E 18 får en bra långsiktig lösning.

Sammanfattning

Det är en stark budget för 2017, som nu har beslutats i kommunfullmäktige. De olika nämnderna har i stor sett fått sina förslag tillgodosedda. Budgeten syftar till en fortsatt god kvalitet inom kommunens verksamheter samtidigt som vi behåller den låga skattesatsen, Sveriges näst lägsta.

Vitsippspriset till Bertil Falck

Vid medlemsmötet den 7 september delade Kristdemokraterna i Danderyd ut Vitsippspriset till Bertil Falck.

Bertil Falck har skapat stiftelser i Danderyd inom skola, omsorg och kultur, för att premiera och uppmuntra enskilda anställda som genom engagerat och väl utfört arbete gjort sig förtjänta av uppmärksamhet och en extrapeng.

Stiftelserna har även bidragit med ekonomiska tillskott när kommunens budget inte haft utrymme för trivselhöjande inköp och vissa projekt.

Skolstiftelsen startades 2001 och har delat ut 1,3 miljoner kronor i stipendier till lärare och annan personal inom skolan.

Omsorgsstiftelsen har bland annat bidragit till att en paviljong vid äldreboendet i Klingsta uppfördes 2015. En viktig kurs inom demensvård har anställda kunnat delta i med hjälp av medel från stiftelsen.

Kulturstiftelsen har uppmärksammats genom inköp av konstverk som pryder kommunhuset, liksom genom bidrag till konstnärer och skådespelare i Danderyds kommun.

Medlemsträff med Mikael Oscarsson den 7 september

Riksdagsledamot Mikael Oscarsson besökte vår medlemsträff igår kväll på Djursholms slott och höll ett föredrag om aktuella frågor inom försvarspolitiken. Efter talet blev det frågestund, middag med kräftor och många intressanta diskussioner. Stort tack till Mikael Oscarsson och alla medlemmar som var med!