Vår politik

Sedan valet 2014 ingår Kristdemokraterna  tillsammans med Moderaterna och Liberalerna (fd Folkpartiet) i den koalition som styr Danderyds kommun. Till grund för koalitionens samarbete ligger den politiska plattform som antogs efter valet – ”Danderyd mot 2020-talet – med skola, äldreomsorg och bostäder i fokus”.

Du kan ladda ner den kommunalpolitiska plattformen här: Danderyd mot 2020 – Överenskommelse-M-FP-KD

Kristdemokratisk politik – värderingarnas återkomst

Det är lätt att tro att politik främst handlar om kronor och ören. Men bakom varje politiskt förslag finns en värdering. En vision om vilket samhälle vi vill ha. Ett samhälle där var och en främst ser till sitt eget bästa blir kallt. Ett samhälle där det är okej att stå och filma en olycka i stället föratt hjälpa till göder likgiltigheten. Enskilda – och politiken – får inte stå passiva när ungdomar kränks på nätet, gamla utsätts för vanvård eller när människors frihet begränsas av intolerans och extremism. Sverige behöver värderingar som gör skillnad. Närmare bestämt kristdemokrati!

Läs gärna vårt principprogram här.

Här finns även en introduktion till kristdemokratisk filosofi.

Kristdemokraternas viktigaste frågor:

 • Barn och familj
  Familjen är den minsta gemenskapsenheten i samhället. Trygga familjer bygger ett tryggt Sverige. Vi vill ge alla föräldrar förutsättningar att kunna kombinera jobb och familj. Många politiker vill inskränka familjernas frihet – vi vill försvara föräldrarnas rätt att själva fatta beslut om sin tillvaro. Vi vill också stärka barnfamiljers ekonomi. Med ett jobbskatteavdrag till föräldrar och ökad ekonomisk hjälp till utsatta familjer stärker vi föräldrar och barns möjligheter.
 • Jobb och äldres ekonomi
  Det bästa sättet att lyfta en människa, och i förlängningen ett samhälle, är att hon får jobba. För att få fler i arbete måste företag få rätt förutsättningar att skapa jobb. Vi tycker att alla människor är lika viktiga, den som står utanför arbetsmarknaden måste få chansen att komma in, och den som vill jobba ska inte tvingas sluta för att man nått pensionsåldern. Pensionärer som vill fortsätta jobba ska kunna göra det utan att drabbas av straffskatt. Vi vill införa dubbelt jobbskatteavdrag för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden och sänka skatten för pensionärer.
 • Vård och omsorg
  Alla har rätt till vård på lika villkor. Trots detta finns det oacceptabla skillnader i medicinska resultat och kvalitet inom den svenska hälso- och sjukvården. Det behövs en förändrad styrning genom ett statligt ansvar för sjukhusvården. Och samma höga principer ska gälla för den som är gammal. Alla ska kunna åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska ha god tillgång till vård och omsorg, själva kunna välja när de vill lämna arbetsmarknaden och få tillgång till äldreboende när de behöver.
 • Trygghet
  Samhället måste reagera när en människa utsatts för våldsbrott, rån, sexuella trakasserier eller inbrott i sitt hem. Brottsoffren måste få upprättelse. Som enskild ska man alltid kunna lita på att polisen har resurser att förebygga, förhindra och beivra brott. Ett rättsväsende som står upp för de mest utsatta är en förutsättning för ett gott samhälle som håller samman.