• Våra politiker

  Partiavdelningsstyrelsen:

  Håkan Johanson
  Ordförande
  hakan.johanson@telia.com
  Läs mer

  Joachim Gahm
  Vice ordförande och valledare
  joachim@gahm.com
  Läs mer

  Anders Hultgren
  Ledamot
  anders.hultgren@allocation.se
  Läs mer

  Gunnar Liljegren
  Ledamot
  gunnar.liljegren@netsales.se

  Milles Lindgren
  Ledamot
  milles.lindgren@gmail.com
  Läs mer

  Erika Svanström
  Ledamot
  erika.svanstrom@akeri.se
  Läs mer

  Michael Guldstrand
  Ledamot
  michael.guldstrand@adapto.se

  Calle Reutercrona
  Ledamot
  calle@kdu.se

  Alexander Silwer
  Ledamot
  alex.silwer@hotmail.com

  Eva Borelius Zätterström
  Ledamot
  evabzatterstrom@gmail.com
  Läs mer

  Thomasine von Essen
  Ledamot
  thomasine.vonessen@telia.com

  Kommunfullmäktige:
  Peter Forssman, ordinarie ledamot
  Iwona Sjölie, ordinarie ledamot
  Ingegerd Linton, ordinarie ledamot
  Simon Liliedahl, ersättare
  Håkan Johanson, ersättare

  Landstingsfullmäktige:
  Inger Strömbom, ordinarie ledamot, 2:e vice ordförande landstingsfullmäktige
  Eva Lannerö, ordinarie ledamot
  Owe Svantegård, ersättare

  Kommunstyrelsen:
  Peter Forssman, ordinarie ledamot
  Håkan Johanson, ersättare

  Byggnadsnämnden:
  Gustaf Mårtensson, ordinarie ledamot

  Fastighetsnämnden:
  Håkan Johanson, ersättare

  Kommunstyrelsens produktionsutskott:
  Håkan Johanson, ersättare

  Kultur- och fritidsnämnden:
  Milles Lindgren, ordinarie ledamot

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden:
  Inger Strömbom, ersättare

  Socialnämnden:
  Dorothea Hårleman, ordinarie ledamot

  Tekniska nämnden:
  Anders Hultgren, ersättare

  Utbildningsnämnden:
  Gunnar Liljegren, ordinarie ledamot

  Valnämnden:
  Simon Liliedahl, ordinarie ledamot
  Iwona Sjölie, ersättare

  Kommunrevisionen:
  Christina Hermelin, revisor

  Djursholms AB:
  Sten Dybeck, ordinarie styrelseledamot