Vitsippspriset till Bertil Falck

Vid medlemsmötet den 7 september delade Kristdemokraterna i Danderyd ut Vitsippspriset till Bertil Falck.

Bertil Falck har skapat stiftelser i Danderyd inom skola, omsorg och kultur, för att premiera och uppmuntra enskilda anställda som genom engagerat och väl utfört arbete gjort sig förtjänta av uppmärksamhet och en extrapeng.

Stiftelserna har även bidragit med ekonomiska tillskott när kommunens budget inte haft utrymme för trivselhöjande inköp och vissa projekt.

Skolstiftelsen startades 2001 och har delat ut 1,3 miljoner kronor i stipendier till lärare och annan personal inom skolan.

Omsorgsstiftelsen har bland annat bidragit till att en paviljong vid äldreboendet i Klingsta uppfördes 2015. En viktig kurs inom demensvård har anställda kunnat delta i med hjälp av medel från stiftelsen.

Kulturstiftelsen har uppmärksammats genom inköp av konstverk som pryder kommunhuset, liksom genom bidrag till konstnärer och skådespelare i Danderyds kommun.


Årsmöte 2017


Läs mer

Eva Lannerö om kommunens budget för 2017


Läs mer

Medlemsträff med Mikael Oscarsson den 7 september


Läs mer

Medlemsmöte på Djursholms slott den 7 september


Läs mer

Medlemsträff på Djursholms slott med Sara Skyttedal


Läs mer

Medlemsträff den 12 maj – gästtalare Sara Skyttedal


Läs mer

Kristdemokraterna i Stockholms Län föreslår särskilda asylboenden för kristna flyktingar


Läs mer

Värna grundläggande mänskliga rättigheter på våra asylboenden


Läs mer

Årsmöte 2016


Läs mer

Eva Lannerö om kommunens budget för 2016


Läs mer