Kulturseminarium: Natur- och arkitekturguidning

Kristdemokraterna och Studieorganisationen Framtidsbildarna, i samarbete med Sensus, inbjuder till

KULTURSEMINARIUM

Torsdag 7/9 kl. 18.00
Lilla Aska Griftegård, Linköping

Lilla Aska: natur- och arkitekturguidning. Här finns vacker
natur och tre kapell som fått pris för sin särskilda arkitektur.
Följ med på en naturupplevelse och få en bättre inblick den
spännande arkitekturen.

Program:
18.00 Natur- och arkitekturvandring med guide
19.15 Fika och samtal
20.00 Slut

Kostnad: 100 kr per deltagare (inkl. fika) via SWISH eller
fakturering i efterhand.

Anmälan: Senast tisdag 5/9 till fredrik.topplund@kristdemokraterna.se