Kvinnor i Stockholm får skräddarsydd screening för bröstcancer

Varje dag insjuknar  20 kvinnor i bröstcancer men samtidigt överlever allt fler.  Vi blir allt bättre på att bota och behandla.  Sverige är ett föregångsland när det kommer till tidig upptäckt och behandling av bröstcancer.

Screening för bröstcancer räddar liv. Alla som fyllt 40 år kallas till mammografi och det är viktigt att hörsamma kallelsen. Nu tar Stockholms läns landsting ett stort steg framåt med införandet av individanpassad screening.
Sedan 30 år tillbaka screenas alla kvinnor på samma sätt, detta oavsett hur hög risken är för att drabbas av bröstcancer. Det gäller även kvinnor som har svårundersöka (täta) bröst. Nu satsar vi mer på tidig upptäckt av cancer med olika screeningsinsatser kommer fler cancerfall kunna upptäckas i tid och fler liv räddas. Det här är ett viktigt steg i att förbättra cancervården. Vi har idag ett väl utbyggt system för bröstcancerscreening och det här är ett sätt att effektivera screeningen.

Kvinnor som går på mammografi ska nu bli tillfrågade om de vill få sin individuella risk för bröstcancer uppmätt. Utifrån resultaten kan screeningen sedan skräddarsys. I ett första steg ska 25 000 kvinnor erbjudas den här möjligheten. Genom att analysera genetiska faktorer, mammografibilder och väga in livsstilsfaktorer kan den individuella risken för att drabbas av bröstcancer sedan beräknas. Projektet startar våren 2019, till en kostnad av 12 miljoner kr.

Denna satsning innefattar olika pilotprojekt som, om resultaten är givande, kan implementeras brett. I ett första skede kommer kvinnor som kallas rutinmässigt till bröstcancer screening på en enhet i länet information om pilotprojekten och möjligheten att delta.

Den blågröna koalitionen utvecklar cancervården för att fler cancerfall ska upptäckas tidigt och för att färre människor ska drabbas av cancer. Arbetet leds av Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland under en treårsperiod. Satsningen innefattar även screening för lungcancer för kvinnor som röker samt att patienter med ospecifika symtom, som kan vara tecken på cancer, ska utredas snabbare.

Nytt blågrönt styre för Stockholmsregionen!

Efter många långa veckor av förhandlingar är det nu klart att Stockholmsregionen kommer styras av en majoritet bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Vi har haft mycket bra och konstruktiva diskussioner präglade av respekt för varandra och det faktum att vi är 5 olika partiet med lite olika kulturer och olika hjärtefrågor.

Idag har vi haft en välbesökt presskonferens där vi presenterade vår politiska plattform är grunden för vårt arbete under den kommande mandatperioden. Med oss fem partier vid rodret kommer arbetet vara inriktat på att Region Stockholm ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig storstadsregion där livskvalitet, tillväxt, utveckling och hållbarhet står i fokus. Vi kommer arbeta för mer effektiv användning av skattebetalarnas pengar, att hela regionen ska bli klimatneutral samtidigt som kärnverksamheterna ska prioriteras. Region Stockholm ska erbjuda sina invånare en trygg, tillgänglig och modern vård som organiseras utifrån patienternas behov och präglas av stor valfrihet. Vi ska erbjuda en kollektrafik i världsklass som hjälper invånarna att lösa vardagspusslet och regionen att nå högt uppsatta klimatmål. Hållbarhet ska genomsyra arbetet under mandatperioden. Vi ska främja ett fritt och inkluderande kulturliv med hög kvalitet. Vi ska stärka vårt samhällsbyggarperspektiv och ha en bättre samverkan med regionens kommuner. Vi ska systematiskt identifiera och riva hinder för innovation och nyttja de möjligheter som digitalisering och forskning ger.

Vi får nu en stark och tydlig majoritet i fullmäktige, vi har både förmåga och vilja att stabilt leda Region Stockholm och genomföra nödvändig utveckling och förändring. Vi är också en garanti för att extrema åsikter inte får inflytande över besluten i Region Stockholm. Vi samlar tillsammans 78 mandat av de 149.

Den sista utestående frågan var vad vi skulle heta – blågrönt eller grönblått styre? Ingen hade egentligen någon prestige i namnfrågan så till slut lät vi lotten avgöra! Det blev ”blågrönt”.

Ökad kunskap om sjukdomen ME/CFS

Idag arrangerade Riksförbundet för ME sjuka en konferens i syfte att öka kunskapen om sjukdomen och samla experter på området. Riksförbundet för ME-patienter (RME) är en rikstäckande ideell förening som organiserar patienter med ME/CFS sedan 1993 och har medlemmar över hela landet. ME/CFS är klassad som en neurologisk sjukdom och biomedicinsk forskning har bland annat funnit avvikelser i nervsystem, immunförsvar och hormonsystem. Sjukdomen är kronisk, men pågående forskning ger hopp om bättre och effektivare behandlingar i framtiden. I Stockholm behandlas ME patienter inom vårdval och vi har två godkända kliniker –  Stora Sköndal och Bragee Rehab.

Jag fick det stora förtroendet att inleda konferensen, här är mitt anförande:

Tack för inbjudan och möjligheten att inleda konferensen! Vården för personer med ME är en fråga som engagerar mig djupt. Jag kommer att fortsätta att engagera mig i ME-vården framöver som landstingsråd i Stockholms läns landsting. Den 9 september hölls som bekant val till kommun, landsting och riksdag. Ännu är vi inte klara med förhandlingar här i huset och vet i dagsläget inte vilka frågor som jag kommer arbeta med, men mitt engagemang för en bättre ME vård kommer inte upphöra.

Steg för steg – aktuell forskning och möjlig behandling är temat för årets konferens. Och forskningen går ju hela tiden framåt – ett steg för steg. Förhoppningsvis kommer vi få ett svar inom en inte allt för avlägsen framtid vad som orsakar ME.

Samtidigt som forskningen går framåt måste vården förbättras för personer med ME. Många av er som sitter här eller lyssnar på detta via video har egen erfarenhet av sjukdomen. Antingen personligen eller genom någon nära anhörig.

Här i Stockholms län tas patienter med ME om hand inom tilläggsavtalet ME/CFS till vårdval rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom. Det mycket glädjande att vi har två mottagningar som tar emot personer med ME, Stora Sköndal och Bragee Rehab.

Samtidigt har våra mottagningar ett väldigt stort tryck. Jag hoppas därför att fler landsting och regioner kommer att följa efter och stimulerar att specialistmottagningar öppnar på orter i Sverige.
Det är så många som hör av sig och är tacksamma över hur vi organiserat vården för ME sjuka i Stockholm. Senast i förra veckan hade jag kontakt med en kvinna som kämpar för sin sjuka dotter i ett annat landsting. Detta påminner om att vi inte har en jämlik vård i Sverige idag. KD gjorde det till en valfråga med en statlig styrning av vården och därmed resurserna för ökad jämlikhet. Jag konstaterar att denna fråga fortsatt är högst aktuell.

Här i Stockholms läns landsting kommer vi nu att avsätta mer resurser för ME-vården genom att satsa 2,5 miljoner kronor mer om året för att fler personer ska få så bra behandling som möjligt. Det är ett stort framsteg.
Utav programmet att döma ser det ut att bli en väldigt intressant konferens idag. Tyvärr kommer jag inte själv att kunna vara med och lyssna hela dagen då vi just nu håller på med intensiva politiska förhandlingar och budgeten för nästa år. Men medarbetare till mig kommer att vara med och lyssna under dagen.

Jag kommer att fortsatt engagera mig i ME-vården och forskningen om ME. Tack än en gång för att jag fick komma och inleda konferensen och jag önskar att ni får en intressant eftermiddag.

Valframgång i landstinget för KD!

Vilken valnatt det blev! Ännu vet vi inte det slutgiltiga valresultatet, men klart är att valet 2018 är en stor framgång  för Kristdemokraterna. Många med mig sitter säkert och bevakar Valmyndighetens hemsida och uppdaterar varannan minut för att följa sammanräkningen. Så spännande!

Kristdemokraterna i Stockholm gick starkt framåt, i kommunen samlar vi 5,1%. På försommaren visade en opinionsmätning på bara 2,8%! Det är inget annat en stor bedrift att vi hämtade upp oss från den nivån. Det innebär att vi ökar tre mandat i kommunfullmäktige från 2 till 5. Jag vill särskilt gratulera min kollega i stadshuset Erik Slottner för en mycket väl genomförd valrörelse.

I landstinget får vi 12 mandat vilket innebär 3 nya sedan valet 2014, jag hade satt upp som mål att vi skulle få 2 nya mandat och vi överträffar det! Nu har KD, Liberalerna och Centerpartiet 12 mandat vardera. Det förändrar styrkeförhållanden och ingen kan avfärda KD som ett ”småparti”. Jag är så glad och stolt över alla medlemmar, kollegor, ombudsmännen och frivilliga som bidragit till vårt fina valresultat. Vi i alliansen siktar på att fortsätta styra landstinget under mandatperioden, då vi inte har egen majoritet kommer det kräva samarbeten och uppgörelser över blockgränsen. Jag kommer göra allt jag kan för att bidra till konstruktiva samtal i landstinget.

Nu ska vi tillsätta en valanalys grupp för Stockholm som ska dra slutsatser kring resultatet och samla lärdomar och idéer inför nästa valrörelse, men jag tror att framgångarna beror dels på att vi prioriterat rätt frågor. Väljarna rankade sjukvården högst och just vården har varit vår viktigaste valfråga. Att KD vill ha en jämlik vård genom att förstatliga sjukvården torde få ha missat denna valrörelse. Vidare kan vi tacka vår fantastiska partiledare Ebba Busch Thor för resultatet. Valet 2018 var det år då väljarna upptäckte KD genom Ebba!