• Dagens Medicin ”KD vil ha förslossning till Nacka”

    Förlossningen på Nacka sjukhus utanför Stockholm stängde på 90-talet och sjukhuset är i dag ett närsjukhus.

    I förra veckan beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm att privatdrivna BB Sophia ska få ta emot kvinnor från graviditetsvecka 37 för förlossningar. Kliniken hade hoppats att få ta emot kvinnor redan i vecka 32, men klinikens resurser och beredskap för intensiv- och neonatalvård har ifrågasatts.

    I och med att BB Sophia nu ändå fått ja, tycker Kristdemokraterna at...