Vår i London

Nyss hemkommen från London. Vi hade några fantastiska dagar med goda vänner som flyttat från Stockholm till London. Det blev sightseeing, lite shopping och mycket trevlig gemenskap. Då båda familjerna har små barn diskuterade vi en hel del sjukvård – framförallt barnsjukvård och gjorde jämförelser mellan Sverige och Storbritannien. Inte sällan har vi som svenskar en uppfattning om att vi är ledande inom sjukvård, att andra ska ta efter våra exempel. Men mycket kan göras bättre och jag tror att vi har massor att lära av varandra. Den brittiska motsvarigheten till vårdcentraler är NHS (National Health Service). För att få del av sjukvård behövs ett NHS nummer och en GP – en allmän läkare (GP – General Practitioner) och då får man ett eget National Health Number.
 Den som är född i England får ett NHS nummer vid födseln men övriga behöver registerera sig på en vårdenhet för att få ta del av vården. I England är det kostnadsfritt besöka sin GP och alla barn under 18 år får också fri medicin. Våra vänner berättade även att det är mycket vanligare att läkare kommer hem i en jourbil och att små barn inte inte behöver åka in till en akutcentral (om det är inte är mycket komplicerade fall givetvis).

Intressant är att i Storbritannien är det i mycket högre utsträckning än i Sverige kvaliteten som styr ersättningen till vården. Ett väl utvecklat program för öppna kvalitetsjämförelser finns sedan dryga 10 år tillbaka. Kvaliteten mäts på ett antal indikatorer – det handla rom medicinska indikationerer, hur nöjda patienterna är, tillgängligheten och hur väl vårdcentralens organisation fungerar.

I Stockholms läns landsting har vi en mindre fast ersättning och en högre ersättning för antal läkarbesök eller besök hos sjuksköterska. Inför valet driver vi Kristdemokrater att ersättningssystemen ska premiera kvalitet och vi vill tillsätta en utredning som ska belysa andra aspekter än enbart tillgänglighet.


Massnedläggning av BVC om rödgröna vinner

Vänsterpartiet kommer inte att ingå i en regering som tillåter vinster i välfärden, det har partiledaren Jonas Sjöstedt varit mycket tydlig med. Beskedet är skrämmande för oss som vill värna barnsjukvården. Förbudet mot privata barnavårdscentraler skulle innebära att en rödgrön regering stänger ner alla BVC som drivs i enskild regi. Bara i min stadsdel – Norrmalms skulle det innebära att 3 av fem BVC försvinner!

Utvärderingar av barnsjukvården visar att det viktigaste för föräldrar är närheten till barnavårdscentraler, försvinner flera BVC så uppstår en kritiskt situation länet. En regering med S, V och MP ser därför ut att skapa ett totalt haveri i barnavården.  Kvalitet i välfärden är inte en fråga om vinster. Tvärtom skapar mångfalden och möjligheten att välja en hög tillgänglighet och inflytande för människor som kommer till vården. Vården av våra barn håller en hög kvalitet i Stockholms län. I höstens val tycker jag att det är viktigt att en rödgrön regering inte får möjlighet att ändra på det.

 


Stockholms sjukhem

Vilka härliga vårdagar påsken bjöd på! Spenderade helgen utanför Uppsala med min underbara, stora familj. Det blev lite löpträning också, just nu laddar jag för Kungsholmen runt som går av stapeln den 10 maj. Jag läser gärna tidningen Womens Health för att få inspiration i min träning, den kan jag varmt rekommendera. I tidingen brukar Magnus Hagström ge goda råd om löpning, det är toppen när träningen blir lite väl slentrianmässig eller behöver nya övningar som utmanar!

Idag har jag tillsammans med landstingsråd Stig Nyman besökt Stockholms sjukhem. Över en god lunchsallad fick vi samtala med sjukhusdirektör Elisabet Wennlund och Marianne Spiik som är kommunikationschef. Efteråt besökte vi två avdelningar – rehab och palliativ vård. Det var roligt att träffa personalen, vi pratade bla om vårdvalet inom avancerad vård i hemmet så kallad ASIH och de menar att det fungerar utmärkt trots att det fanns en viss skeptisims  i början. ASIH är ett alternativ till sjukhusvård för den som har en allvarlig kronisk sjukdom. Vården sker då i hemmet under en kortare eller längre tid.

Stockholms Sjukhem ägs och drivs av en stiftelse. Det var Magnus Huss som redan år 1867 grundade sjukhemmet och inriktitnignen var då liksom nu vård för äldre i huvudsak. Stockholms sjukhem är prvat men bedriver vård utan vinstsyfte. Ett flertal vårdområden ryms i verksamheten – geriatrik, palliativ vård, rehabilitering, husläkarmottagning och äldreomsorg. Brommageriatriken ingår i stiftelsens verksamhet sedan 2007.

Sjukvårdsfrågorna är så spännande, studiebesöken jag genomför under våren ger en otroligt god inblick i verksamheten och det blir lättare att ta till sig alla de teoretiska bitarna. Ser mycket fram emot valrörelsen i höst!


Exemplet St Göran

Igår besökte jag S:t Görans Sjukhus på Kungsholmen. Hade förmånen att få träffa VD Britta Wallgren och det blev ett mycket intressant samtal och bra information om verksamheten vid St Görans akutsjukhus. Jag blev särskilt imponerad av Wallgrens ledarskap.  Wallgren har sedan hon tillträdde VD posten satt upp konkreta visioner, en tydlig plan för verksamheten och kontinuerlig uppföljning. Hennes motto är att det alltid går att göra saker och och ting bättre. I detta arbete involverar hon alla anställda. Wallgren är tydlig med att alla medarbetare ska kunna vara med och påverka utvecklingen, och vill hålla att det ska vara nära mellan verksamhet och sjukhusledning för att goda idéer ska kunna omsättas i beslut och genomföras i handling.  Hon vill också att läkarna engageras mer i styrning och ledning av vården. St Göran har 1850 anställda och ca 300 vårdplatser. 

Capio St Göran bedriver en mycket väl fungerade verksamhet, med hög effektivitet. Under 2013 tog sjukhuset emot ca 78 000 besök på akutmottagningen. Man klarar vårdgarantin men det finns förbättringspotential när det gäller väntetiderna på aktuten.

St Göran är ett speciellt sjukhus i det att sjukhuset är det första och hittills enda akutsjukhuset i Sverige med en privat ägare. 1994 beslutades att St Göran skulle drivas som aktiebolag. 2012 vann Capio upphandlingen av verksamheten. Vården bekostas dock av skattepengar precis som på landstingets egna sjukhus. 

 


Studiebesök på SÖS akuten

I eftermiddag har jag tillsammans med blivande landstingskollegor och tjänstemän från Kristdemokraternas Landstingskansli besök akuten på Södersjukhuset. Vi fick guidning av en ST läkare som arbetar sitt tredje år på akuten. Vi fick se väntrummen, akutintag för ambulans, akutrum för snabb operation och mycket mer. Vi diskuterade bland annat vårdplatser, geriatriken, äldrecentraler, rekryteringsfrågor och bemanning och patientavgifter. Det var oerhört givande och lärorikt. Efter rundvandring blev det tid för kaffe och en frågestund med Viola Mittermayer, specialist allmänmedicin och akutsjukvård. Viola är läkarchef VO Akut på Södersjukhuset. Viola har tidigare arbetat med uppstart av Lättakuten Danderyd men är nu alltså läkarchef på SÖS. Kristdemokraterna vill se fler vårdplatser, fler platser i geriartiken, mindre adminstration för läkare och jag tycker att dessa frågor fick gott gehör hos läkare och sjuksköterskor vi träffade. Det visar att vår politik ligger i linje med det professionen efterfrågar.

Just nu debatteras politikers besök i välfärdssektorn flitigt och mer specifikt Sverigedemokraternas arbetsplatsbesök. Jag är enormt tacksam att kunna göra dess studiebesök, det ger inblick i verksamhetetn, det personliga mötet med läkare och sjuksköterskor i detta fall är ovärderligt. Vi lyssnar in vad som fungerar och vad som inte fungerar och kan utforma politiken därefter. Samtidigt är det inte okontroversiellt. Min åsikt är att vårdinrättningarna inte är ett åsiktstorg eller ska vara föremål för politisk PR och agitation. Särskilt inom vården finns många hänsyn att ta till patienters integritet och säkerhet framförallt.

Sverigedemokraterna är inget odemokratiskt parti det går inte att diskvalificera dem från att besöka till exempel sjukhus med ett sådant argument. Däremot menar jag att det går att hävda att deras åsikter strider mot den värdegrund som vården bygger på. Vill vi ha bort Sverigedemokraterna från arbetsplatsbesök så är den enda vägen att alla politiska partier skulle portförbjudas. Vet att många rektorer på skolor tillämpar detta – att stänga ute alla ungdomsförbund för att slippa SDU mfl. Det är inte en bra lösning – men som jag ser det den enda rimliga i längden.


Medverkan i SVT Debatt

Det blev en bra debatt om BB Sophia i SVT:s studio i Göteborg. Jag känner mig trygg med den verksamhet som bedrivs på BB Sophia och det politiska beslut som hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting fattade i januari var inte förhastat. Den samlade medicinska bedömningen är att BB Sophia kommer klara sitt uppdrag galant. Stockholm växer rekordsnabbt och vi måste få till till fler platser – i detta är BB Sophia ett mycket välkommet tillskott med sin kapacitet på drygt 4000 födslar per år.

Det är upprörande att Håkan Jörnehed (V) som är ledamot i landstingsfullmäktige skrämmer upp Stockholms blivande föräldrar.  BB Sophia har precis samma förutsättningar som BB Södertälje och där har vi inte sett fler komplikationer är någon annanstans. Men kanske vill Vänsterpartiet i Stockholms län lägga ned BB Södertälje?

Komplikationer kan uppstå även på BB Sophia. Precis som i alla landsting finns system för att hantera dem – riktlinjer och intensivvårdsläkare som fungerar som alla förlossningskliniker i länet. Att bära och föda barn innebär alltid en risk – det kan inte ens Vänsterpartiet förbjuda eller lagstifta bort. BB Sophia har barnmorskor med lång erfarenhet, en egen blodbank och teknisk utrustning i toppklass. Självklart ska vi sätta patientsäkerheten främst.

BB Spophia är en föregångar i det att de inte separerar den nya familjen. Jag vill att andra ska ta efter BB Sophia, som har övernattningsrum för partner och syskon. Jag vill se en sova-över-naten-garanti i förlossningsvården i hela Stockholms län.

Vi ska välkomna fler barn och deras föräldrar till regionen – inte skrämma upp dem i onödan!

 


Besök på Läkare i Världens klinik för papperslösa

Nyss hemkommen från Läkare i Världens klinik för papperslösa. Det är många känslor. Känner stor beundran för alla de frivilliga läkare, sjuksköterskor, psykologer, tolkar och annan vårdpersonal som frivilligt varje onsdagkväll arbetar på kliniken. Samtidigt så många behov och begränsade resurser.

Läs mer
Monopol med HSO

Ikväll har jag spelat Monpol med HSO. Ja, vi spelade inte hela kvällen, det blev en hel del tid för landstingsfrågor som sjukvård, färdtjänst, kollektivtrafik och vårdval också givetvis. Från HSO medverkade bland andra Lena Ringstedt från HSO:s styrelse och hearingen var mycket välbesökt. Tillsammans med Gustav Hemmning, Anna Starbrink och Marie Ljungberg Schött berättade jag vad alliansen i landstinget åstadkommit under mandatperioden men också hur vi ser på framtiden och hur vi kan bli ännu bättre på att bedriva sjukvård, trafik och kulturfrågor i länet. 

Läs mer