• Medverkan i SVT Debatt

    Det blev en bra debatt om BB Sophia i SVT:s studio i Göteborg. Jag känner mig trygg med den verksamhet som bedrivs på BB Sophia och det politiska beslut som hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting fattade i januari var inte förhastat. Den samlade medicinska bedömningen är att BB Sophia kommer klara sitt uppdrag galant. Stockholm växer rekordsnabbt och vi måste få till till fler platser – i detta är BB Sophia ett mycket välkommet tillskott med sin kapacitet på drygt 4000 födslar per år.

    Det är upprörande att Håkan Jörnehed (V) som är ledamot i landstingsfullmäktige skrämmer upp Stockholms blivande föräldrar.  BB Sophia har precis samma förutsättningar som BB Södertälje och där har vi inte sett fler komplikationer är någon annanstans. Men kanske vill Vänsterpartiet i Stockholms län lägga ned BB Södertälje?

    Komplikationer kan uppstå även på BB Sophia. Precis som i alla landsting finns system för att hantera dem – riktlinjer och intensivvårdsläkare som fungerar som alla förlossningskliniker i länet. Att bära och föda barn innebär alltid en risk – det kan inte ens Vänsterpartiet förbjuda eller lagstifta bort. BB Sophia har barnmorskor med lång erfarenhet, en egen blodbank och teknisk utrustning i toppklass. Självklart ska vi sätta patientsäkerheten främst.

    BB Spophia är en föregångar i det att de inte separerar den nya familjen. Jag vill att andra ska ta efter BB Sophia, som har övernattningsrum för partner och syskon. Jag vill se en sova-över-naten-garanti i förlossningsvården i hela Stockholms län.

    Vi ska välkomna fler barn och deras föräldrar till regionen – inte skrämma upp dem i onödan!