• Mingel hos Barnmorskeförbundet

    Igår var det internationella barnmorskedagen. Barnmorskeförbundet hade med anledning av detta bjudit in politiker, barnmorskor, förlossningsläkare och journalister till Sjuksköterskornas hus på Östermalm till mingel. Svenska Barnmorskeförbundet bildades som Sveriges första kvinnliga yrkesförening år 1886. Förbundet har ca 6000 medlemmar och nästan alla är yrkesverksamma barnmorskor.

    Barnmorskeförbundet lanserade ett 10-punktsprogram för god vård i samband med barnafödande. Många bra initiativ, bland annat om rätten till alternativ inom förlossningsvården och vikten av utbildning samt rätt till jämlik vård oavsett var i landet de blivande föräldrarna är bosatta. Eva Nordlund, Ingela Wiklund och Mia Ahlberg från förbundets styrelse berättade om programmet och svarade på frågor. Målet är en trygg och säker, evidensbaserad, jämlik och kostnadseffektiv förlossningsvård. Det är något jag vill instämma i, flera av punkterna som programmet tar upp är frågor som Kristdemokraterna tagit ställning för och arbetar aktivt med inför valet.

    Det blev en mycket trevlig kväll med goda samtal och trevligt mingel. Den tårta som serverades var något utöver det vanliga. Barnmorskeförbundet har en egen konditor(!) som bakar makalösa verk, alla med vackra motiv som anknyter till bebisar, kvinnan och föräldraskapet.

    Vill passa på att tipsa om en mycket bra debattartikel som publicerades i helgen i Dagens Nyheter skriven av just Nordlund, Wiklund och Ahlberg från Barnmorskeförbundet. De skriver bla ”Vi som är yrkesverksamma barnmorskor med lång erfarenhet av förlossningsvård nationellt och internationellt, anser att den kritik som i denna debatt framförts mot säkerheten på BB Sophia är helt obefogad och inte baserad vare sig på vetenskap eller på erfarenhet som gjorts i andra länder i vår närhet. Mycket tydligare än så kan det inte bli! Bra!