• Frukostmöte hos Synskadades Riksförbund Stockholms län

    Tillsammans med Karl Henriksson besökte jag Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län i morse. De har sitt kansli i Skanstull på Gotlandsgatan. SRF är ett distrikt inom Synskadades Riksförbund, SRF och bildades 1889 och har ca 2 000 medlemmar i länet.

    SRF gör ett jätteviktigt arbete för att synskadade ska kunna leva ett aktivt liv och rätt till arbete. De arbetar också mot diskriminering och orättvis behandling av synskadade. Vi träffade ordförande Fredrik Ahlkvist, vice ordförande Leif Pehrson, Tiina Nummi-Södergren, Lennart Karlsson som är ombudsmän och kanslichef Jeanna Bystrand.

    Det blev ett mycket bra samtal, frågor som är centrala för SRF handlar om utökad rätt till färdtjänst efter behov som ska ge ökad delaktighet för synskadade, en satsning på plattformsväggar i Stockholms  t-bana, bättre rehabilitering för synskadade och mer resurser till Syncentralen till tex att utbilda arbetsterapeuter i synkunskap. Jag kan bara konstatera att många av dessa frågor är frågor som Kristdemokraterna driver. Till exempel har Karl Henriksson engagerat sig i frågan om plattformsdörrar, för att minska risken för olyckor för bland andra synskadade. Han har föreslagit att tunnelbanan i Stockholm inför plattformsdörrar.

    Många personer med funktionshinder känner sig otrygga i tunnelbanan på grund av risken att falla ner på spåren. Speciellt på stationer med många resenärer finns stora säkerhetsrisker. Med plattformsdörrar kan vi öka tryggheten och rädda liv, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen. Se hela uttalandet här.