• Rehabiliteringsteamen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus

    Så kom äntligen lite sol och vårvärme! Igår var jag inbjuden till Karolinska Universitetsjukhuset för att lyssna på Rehabiliteringsteamen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Efter att ha irrat omkring en stund kom jag till slut rätt och hittade Norrbacka och Rehabsalen. Det finns många goda skäl till att Stockholm behöver ett nytt sjukhus, inte minst pga det skick som Karolinska i Solna befinner sig i, lokalerna är slitna och dåligt anpassade. För drygt ett år sedan tog Landstingsfullmäktige beslut om ”Framtidens hälso- och sjukvård”. Investeringarna är några av de största någonsin i länets hälso- och sjukvård. Det investeras 28 miljarder kronor i hälso- och sjukvårdsstrukturen på tio år, utöver skapandet av Nya Karolinska Solna på cirka 14,5 miljarder kronor.

    Temat för eftermiddagen var ”Hur blev det med vårdkedjan för barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada”? Politiker från Vänsterparitiet, Moderaterna, Folkpariet och så Kristdemokraterna hade hörsammat inbjudan.

    Vi fick lyssna till de olika verksamheterna som arbetar med barn och unga med förvärvad hjärnskada vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Resursteamet från Alvikstrandskolan. I tur och ordning presenterade de sig och berättade om sitt arbete. Medverkande var Hälsa & Habilitering, Team för unga vuxna – Danderyds Sjukhus samt pedagoger från Alviksstrandsskolan.

    Team för unga vuxna vid Danderyds sjukhus tar emot unga mellan 18–25 år som har en förvärvad hjärnskada som lett till särskilda behov av stöd- och rehabiliteringsinsatser med inriktning på anpassning till vuxenlivet. Målsättningen är att rehabiliteringen ska bidra till ett självständigt liv som inkluderar arbete och/eller studier. I teamet ingår läkare, arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder och psykologer .

    Mot slutet följe en diskussion kring erfarenheter, reflektioner och framtidsvsioner. Det hela var mycket lärorikt och den verksamheten som enheterna bedriver är fantastisk, den måste vårdas politiskt och utvecklas.