• Lita på barnmorskorna!

    Under de senaste decennierna har förlossningsvården genomgått en stark medikalisering, detta gäller både Sverige och övriga västvärlden. Läkaren har hamnat i centrum i förslossningsvården medan barnmorskan egentligen är den som är specialist på födande. Vikten läggs vid att styra och kontrollera födandet. Alternativ till att föda på högteknologiskt sjukhus existerar knappast idag.

    Men genom att erbjudan fler alternativ i förslossningsvården i Stockholms läns landsting så skulle vården bli mer flexibel och ansvarstagande och fler skulle få sina behov tillgodosedda. Därför tycker jag att det är så intressant med så kallade barnmorskeledda enheter inom förlossningsvården. I Stockholms läns landsting finns egentligen ingen renodlad barnmorskeledd enhet men BB Sophia och Södra BB kan i det närmaste beskrivas ha en verksamhet som liknar detta. Fristående barnmorskeledda enheter är ganska vanliga internationellt och betraktas inte som något märkligt. I USA och Storbritannien finns så kallade ”Birth Centers” som är en enhet för mödravård, förskossning, eftervård och BVC i ett. Jag tycker att detta är en fantastisk tanke – att få all vård samlad på ett ställe i samband med födande. På barnmorskeledda enheter prioriteras också en barnmorska per födande kvinna vilket har visat sig minska förlossningsskadorna. Det handlar inte om enbart hemfödslar även om de kan vara en naturlig del.

    Företrädare för Barnmorskeförbundet och Vårdförbundet skrev en uppmärksammande artikel på Brännpunkt i ämnet i december förra året. ”Kvinnor i Sverige har endast möjlighet att föda barn i en högteknologisk miljö där barnmorskans kunskap inte används optimalt. Kvinnan kan välja om hon vill ha en ryggbedövning eller föda utan smärtlindring, men hon kan inte välja att ha en närvarande barnmorska som stöttar och guidar henne igenom den kanske största händelsen i hennes och hennes partners liv”.

    Jag vill vara med och utveckla förlossningsvården i Stockholm. Varje år föds ca 30 000 barn i länet och alternativen behöver bli fler. Att få välkomna sitt nyfödda barn på det sätt man önskar borde vara en rättighet. Därför hoppas jag ett en barnmorskeledd enhet ska kunna bli verklighet i Stockholm under nästa mandatperiod!