• Var rädd om stockholmarnas skattepengar!

  I kväll kommer jag och många med mig att gå och se filmen ”Någon annan betalar” av Martin Borgs, även känd som ”Slöseriombudsmannen”. Filmen bygger på exempel ur boken ”365 sätt att slösa med dina skattepengar” som kom i höstas. Martin Borgs visar på ett träffsäkert sätt och med humor hur dina och mina skattepengar används när det är som sämst. Men bakom det brinnade skägget finns allvaret.  Alla politiker har ett stort ansvar att förvalta skattade medel på absolut bästa sätt. Så här i valrörelsetider lovar nästan alla politiker från alla partier mer av allt.

  Men vi kan inte behandla kommun, landsting eller statsbudget som aldrig sinande källor!  Det finns ett stort behov av att granska nya satsningar. På detta tema presenterar nu Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting en lista över verksamheter där vi ifrågasätter om de verkligen tillhör kärnuppgifterna för landstinget. En cirkuskonsulent, en hemslöjdskonsulent, ett bibliotek som bara är öppet för politiker och ett naturbruksgymnasium är verksamheter där Kristdemokraterna vill göra en omprioritering till förmån för att bland annat stärka förlossningsvården. Totalt räknar Kristdemokraterna med att frigöra runt 65 miljoner kronor på åtgärderna. Pengarna föreslås läggas på vård och kollektivtrafik. Landstinget måste vara mer varsamt med skattebetalarnas pengar. Inget ont om cirkus, men jag har svårt att se att ett uppdrag att ”inventera och utveckla spelplatser för cirkus i länet” tillhör landstingets kärnuppgifter.

  Sammanlagt handlar det om många miljoner av skattebetalarnas pengar som exempelvis kan hjälpa till att lösa utmaningar inom hälso- och sjukvården.

  Kristdemokraterna i landstinget föreslår att vi lägger ned följande:

  • Cirkuskonsulent. Tjänst inom dansverksamheten DIS/Dans i Stockholms stad och län med syftet att låta fler barn och unga i länet få ta del av scenkonstformen cirkus. Kostnad: ca 0,5 milj per år.
  • Hemslöjdskonsulenterna. Utvecklar och förmedlar kunskap om inhemsk och internationell slöjd, hemslöjdsproduktion och hemslöjdstraditioner. Kostnad: ca 0,5 milj kr per år. Läs mer här:
  • Landstingsbiblioteket. Tillhandahåller böcker, tidskrifter och databaser som är inriktade på landstingets olika verksamheter för politiker och tjänstemän som har tillgång till Landstingshuset på Kungsholmen. Kostnad: 2 milj kr anslås per år. Overheadkostnader tillkommer.
  • Berga naturbruksgymnasium med tillhörande jordbruksfastighet. Erbjuder naturbruksprogrammet med två olika inriktningar: häst och lantbruk. Fastigheten värderas till ungefär 60 milj kr.