• Så gick det för Kristdemokraterna i Landstinget

    I helgen blev det äntligen klart med rösträkningen till Landstingsfullmäktige i Stockholm. De senaste veckorna har jag och många med mig tillbringat mycket tid på val.se för att följa rösträkningen i realtid. Det har varit spännande! Ännu är valresultatet inte fastställt dock. Valdeltagande i länet blev 81.48% viklet är en liten ökning från 2010. Av de som röstade på Kristdemokraterna valde 20.41% att kryssa någon kandidat. Kristdemokratiska väljare har en stark tradition av att personrösta.

    Kristdemokraterna drog 5,57 % av rösterna i Stockholms län, vilket är femte bästa landsting i Sverige. 75529 röster motsvarar en ökning om 16256 röster eller 0,85 %. I inget annat landsting fick vi KD så många röster, eller ökade med så många röster. Därmed kan vi tydligt slå fast att Kristdemokraterna i Stockholms län gjorde den mest framgångsrika valrörelsen i partiet.

    Den nya landstingsgruppen består av följande personer: Ella Bohlin, Aram El Khoury, Eva Lannerö, Fredrik Wallén, Inger Strömbom, Karl Henriksson, Margaretha Åkerberg, Maria Fälth och Thorbjörn Larsson. Jag ser mycket fram emot att jobba tillsammans under de kommande fyra åren för ännu bättre sjukvård och trafik i Stockholms län. Det handlar om att trafiklösningarna ska byggas långsiktigt, för att kunna tillgodose en växande befolkning utan att belasta klimatet och om vård efter behov med människan i centrum. Vi kommer fortsätta att värna valfrihet i vården och min ambition är att vi ska bygga ut vårdvalet där så är lämpligt.