• Ännu bättre diabetesvård i Stockholms län

    Idag skriver DN om diabetesvården i Stockholms landsting. Vi vet att vi har relativt höga kostnader för Stockholms diabetesvård  och tyvärr är resultaten inte vad vi önskar att de vore. Fler och fler drabbas av diabetes, framförallt då typ 2 diabetes. Diabetes är en av de största kroniska sjukdomarna. Enligt Diabetsföreningen beräknas 4-5 procent av befolkningen ha diabetes. Av dem har ungefär 10 procent typ 1-diabetes och knappt 10 procent har en form av typ 1-diabetes som debuterar i vuxen ålder. Mörkertalet för typ 2-diabetes är stort.

    Typ 2-diabetes blir allt vanligare också i världen. Världshälsoorganisationen WHO räknar med att antalet som får diabetes kommer att ha fördubblats mellan åren 2000 och 2025. Den exakta orsaken till att typ 2-diabetes uppstår är inte känd, men förutom att sjukdomen oftast är ärftlig kan den livsstil man har påverka risken att få den. Fel kost, brist på motion som leder till övervikt ökar risken för insulinresistens och typ 2-diabetes. Rökning ökar också risken att få diabetes. Jag tror mycket på det personliga ansvaret när det kommer till frågor om livsstil och hälsa. Är inte övertygad om att en pott pengar mot fetma löser alla problem som oppositionen hävdar.

    Det händer mycket på diabetesområdet just nu och några av de reformer/åtgärder som vi i alliansen i landstinget gör är följande, planer för ett diabetessjukhus finns och slås fast i vår budget som kommer upp i fullmäktige i december. I den nya politiska organisastionen finns en helt ny beredning för diabetes och de andra stora folksjukdomarna. Detta ger frågan tyngd och ytterligare understryker vikten av prioritet. Vidare har vi utvecklingsprojektet 4D för forskning mm kring diabetes och de andra stora folksjukdomarna. Vi i alliansen är måna om att Landstingets forskning ska komma så många patienter som möjligt till del. Därför har landstinget och Karolinska Institutet skapat ett gemensamt utvecklingsprojekt, 4D. Fyra diagnoser inom våra vanliga folksjukdomar ingår i projektet. De är hjärtsvikt, reumatologi, diabetes typ II och bröstcancer. Även informatik är en central del i 4D-projektet. En viktig del av 4D är att kraftsamla inom de områden där landstinget har störst möjligheter att nå stora framgångar. Jag hoppas att Stockholm ska vara i framkant gällande diabetesvården, det är mitt fokus de kommande 4 åren!