Årets viktigaste debatt – budget 2015

I dagarna två diskuterar vi i landstingsfullmäktige budget för 2015. Landstingets verksamheter omsluter över 80 miljarder, det är verkligen en stor och ansvarsfylld uppgift för oss som politiker att hantera. Alliansens budget sätter en ekonomi i balans i fokus. Starka finanser är en förutsättning för att landstinget på lång sikt ska kunna förse ett växande antal stockholmare med en sjukvård som både är tillgänglig och håller hög kvalitet.

Samtidigt har vi ett nytt politiskt landskap att orientera oss i. Sverigedemokraterna har gjort entré i landstinget och kan om de vill utnyttja en vågmästarroll. Ännu har de inte gjort mycket väsen av sig dock. Det finns många skäl att tydligt markera mot en politik som gör skillnad på människor. Jag vill att Stockholm ska förbli en öppen, tolerant och generös region som välkomnar nya invånare. Inflyttning till Stockholms län är en förutsättning för att vården ska få fortsatt finansieringsgrund. Vi ska alltid markera mot rasism eller förtryck av immigranter och flyktingar. Dels som vårdarbetsgivare, men även i vår budget kan och kommer vi bidra till att inbegripa alla medborgare och försäkra oss om att alla, oavsett bakgrund, får en jämlik tillgång till vård. Vård för papperslösa är fortsatt en rättighet i alliansens förslag till budget för 2015. Detta är jag särskilt stolt över.

I valet i september ökade Kristdemokraterna med 2 mandat. Väljarna gav oss i Alliansen fortsatt förtroende att genomföra de förändringar och förbättringar av vården och kollektivtrafiken som vi presenterade före valet. Det innebär att många av Kristdemokraternas vallöften kommer att kunna infrias. Jag är glad över möjlighet till specialisering inom primärvården (vilket öppnar för Äldrevårdcentraler), vårdval IVF, behandlingsgaranti inom barncancervården och barnmorskeledda enheter. Ingen familj som fått ett cancerbesked ska behöva åka utanför vårt län för behandling.

Alliansen ger valuta för skattepengarna. Trygghet, kvalité, patientmakt och tillgänglighet inom sjukvården – med tillhörande sund ekonomi är vad väljarna får tillbaka. Vårt fortsatta mål är att öka medborgarnas inflytande över sina skattepengar. Politiker ska inte detaljstyra eller komma med pekpinnar. Därför är utökade valmöjligheter, större frihet för individen och fler områden med vårdval en fortsatt betydelsefull del i vår strävan att flytta makten från politiker till medborgare.

Den rödgröna regeringen har försökt avskaffa valfriheten, det gick sådär. Efter hård kritik från lagrådet och från fack och professon fick regeringen dra tillbaka den beryktade propositionen om att skrota LOV:en. På nationell nivå har den rödgröna regeringen misslyckats och nu går vi mot extraval och osäkert politiskt läge. Det har varit bjudningar med armbågen och i Stockholms län är vi oroade över det avstannade bygget av Förbifarten som hindrar jobb, tillväxt och utveckling av vår region. Debaclen kring Bromma och Slussen gör inte situationen bättre.

Jag ser fram emot en god debatt som håller hög nivå och där vi respekterar varandra. Det vi gör dessa dagar är demokrati på högsta nivå, vi ska ta vara på förtroendet och ta ansvar för att vårt län ska fortsätta vara en attraktiv region som lockar människor och med höga klimat och miljöambitioner.


Praktik vid förlossningen på BB Stockholm

I kuvösen som rullar förbi sticker två små huvud upp under en filt. Tvillingflickor födda under natten och bara några timmar gamla. Idag har jag tillsammans med Eva von Wovern som är förste ersättare i den Kristdemokratiska landstingsgruppen och min pressekreterare Roksana Parsan gjort praktik vid förlossningsavdelningen på BB Stockholm. Något av det mest spännande och roliga med att vara sjukvårdslandstingsråd är att vara ute i våra verksamheter och träffa och samtala med vårdpersonal, patienter och ledning. Det är lärorikt och jag försöker prioritera dessa besök så mycket som möjligt.

Sedan 2001 bedriver BB Stockholm förlossningsklinik, mottagning och specialismödravård i lokaler på Danderyds sjukhus i Mörby. Företaget drivs som ett enskilt bolag samägt av Praktikertjänst AB (51 procent) och Danderyds sjukhus AB (49 procent).

Det blev en tidig morgon och tunelbanan ut till Danderyds sjukhus. Ann Hjelm som är medicinsk chef på BB Stockholm välkomnade oss och vi hamnade mitt i personalens genomgång inför dagen där nattläkaren just hade överlämnat ansvar till dagens personalstyrka och ansvarig läkare. December och november månad är något lugnare när det gäller antal födslar, sommarmånaderna är de som toppar statistiken över antalet födda. Förra hade BB Stockholm drygt 4000 förlossningar vilket utgör cirka 14 procent av länets alla förlossningar. Detta motsvarar en ökning med 3,5 procent jämfört med 2012.

Vi fick träffa patienter, samtala med personalen och titta på operationssalar för kejsarsnitt och så visades vi runt inne på barnakturummet. Vi var med hos en omföderska som just fått värkstimulerande för att förlossningen skulle starta. Hon hade mellan några timmar och upp till ett dygn innan en bebis skulle dyka upp. BB Stockholm är populärt och många söker sig hit, alla kan inte garanteras plats men man ser en skillnad nu när BB Sophia öppnat att trycket på förlossningsvården har lättat något. Vi träffade en barnmorska som berättade hur personalen är organiserad i team och som leds av en koordinator som har det övergripande ansvaret. Hon berättade också att den särskilda lönesatsning som vi i alliansen gjort under 2014 och 2015 verkligen gjort skillnad. Jag ser det i lönekuvertet menade hon. Satsningen är på 59 miljoner kronor riktar sig till specialistsjuksköterskor inom onkologi, intensivvård, operationssjukvård, barn och anestesi samt till barnmorskor och biomedicinska analytiker på landstingets akutsjukhus och fortsätter alltså under nästa år.

Jag har sett fram emot detta i flera veckor och besöket överträffade mina förväntningar! Tack all fantastisk personal på BB Stockholm för att ni tog emot oss.

 


Helhetssynen på människan viktig på Ersta diakoni

Vinst i vården eller inte är ett hett debattämne. I detta är det lätt allt glömma bort att alla verksamheter i välfärden drivs faktiskt inte på samma sätt. Ibland låter det som att det är antigen riskkapitalbolag eller offentligt driven vård som är de två enda alternativen, men däremellan finns faktiskt andra driftsformer. Civila samhällets roll underskattas ibland som en viktig resurs i vår gemensamma välfärd.

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, omsorg samt forskning och utbildning, professionellt och non-profit. Ersta jobbar utifrån en helhetssyn på människan. Idag har jag spenderat eftermiddagen på Ersta sjukhus, en oerhört givande erfarenhet. På Ersta bedrivs somatisk vård där patienterna kommer från vårdgivare över hela länet, vårdgarantin gäller. Patieterna kommer på remiss och sjukhuset kan ta emot från andra län i landet. Chefläkare Margareta Danelius och sjukhuschef Jan-Åke Zetterström hade förberett ett fantastiskt program och tog emot mig och min nya pressekreterar Roksana med lunch och sedan begav vi oss på tre nedslag i deras verksamheter. Ersta har en 150-årig tradition, vilket är imponerande!

Ersta sjukhus har full beredskap dygnet runt för inneliggande patienter. Ersta sjukhus bedriver vård inom flera vårdvalsområden bland annat hospice och ASIH.  Vid det första verksamhetsbesöket på Medicinmottagningen fick vi träffa tre diabetessjuksköterskor som berättade om hur de hjälper patienter med diabetes. Vi fick även möta Emelie som är personlig tränare, 20 år och lever med sjukdomen sedan hon var 6 år gammal. Hon berättade om hur det kan vara när blodsockret inte ligger stablit och hur träning påverkar hennes värden.

Vidare fick vi lära oss om titthålskirurgi i praktiken – Stefan Carlens på forskningsenheten lät mig prova att sy på en låtsaspatient! Se bilden, det är jättesvårt! Sista delen av vårt besök spenderade vi i ”Sinnenas Hospice” som är en sluten avdelning för vård i livets slutskede. Här handlar det inte bara vård utan om förhållningssätt – Henrik Dahlstrand och Jennet Berg berättade om hur viktigt det är att fortsätta vara samma person trots omständigheterna och hur skapande har stor betydelse för patienterna.