• Välkommen till världen – rekordmånga föddes i Stockholm 2014

    Ny sammanställd statistik från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen visar att under 2014 föddes 29 300 barn i Stockholms län vilket är den högsta siffran någonsin. Antalet kvinnor från Stockholm som hänvisades till ett annat län minskade med 43 procent. Det var 54 kvinnor som inte fick föda i Stockholms län. Detta är mycket bra siffror i jämförelse med föregående år.

    Det är fantastiskt att det föds så många barn. Många väljer att flytta till Stockholms län och bilda familj här, något som ställer stora krav på förlossningsvården. Jag tycker därför att det är glädjande att vi har kunnat öka kapaciteten så att förlossningsklinikerna i Stockholm kan ta hand om fler och färre behöver åka till ett annat län. Den stora kapacitetsökningen har tillkommit i och med att BB Sophia öppnade under året. Andelen hänvisningar inom länet har dock ökat jämfört med 2013. Det beror dels på att det inte gick att lista sig på BB Sophia förrän i april, dels att kapaciteten minskade vid perioden kring öppnandet på grund av att många barnmorskor bytte arbetsplats.

    I måndags blev jag intervjuad av SVT ABC och flera media plockade upp nyheten. På Dagens Nyheters ledarsida skriver Hanna Kjöller att jag är för ambitiös i mitt mål att alla bosatta i länet ska få föda här. Kjöller jämför Pakistan med Sverige. Det menar jag är helt absurt. På vilka andra välfärdsområden ska det i såfall göras sådana jämförelser? Skolan? Omsorgen? Kollektivtrafiken? Vi ska inte benchmarka mot Pakistans förlossningsvård! Jag kommer fortsätta arbeta för en ännu bättre förlossningsvård i Stockholms län – vi ska ha god kapacitet, uppmuntra barnmorskeledda enheter och vår personal ska trivas på jobbet.