• Vansinne införa stopplag!

    Svenska dagbladet rapporterar om regeringens planer på att införa en lag som stoppar möjligheten att driva akutsjukhus i annan regi än offentlig. Det är vansinne.

    Idag skriver vänsterpartisten Karin Rågsjö i Dagens Arena att det är bråttom med en ny stopplag och att ”upphandling inte hjälper mot väntetider”, men hon har fel i sak och far med osanning. I Stockholms län drivs St Görans sjukhus av vårdföretaget Capio. St Göran redovisar öppet  sin kvalitetsstatistik. År efter år ser vi hur St Göran uppvisar mycket goda kvalitetsresultat, nio av tio patienter är nöjda och medarbetarna är nöjdare än genomsnitt i Stockholms läns landsting. De granskningar som landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning genomför regelbundet visar att S:t Görans sjukhus uppfyller vårdgarantin till störst del av samtliga akutsjukhus i landstinget. Sjukhuset ligger också bra till när det gäller tillgänglighet till akuten med kortare väntetider och har en lägre andel sjukhusrelaterade infektioner. Baserat på dessa resultat borde varje sjukvårdspolitiker begrunda hur vi bäst ger god vård till hög kvalitet – det måste inte det offentliga stå för.

    Men Gabriel Wikström drivs inte av en vilja att se till att medborgarna erbjuds den bästa vården, istället är det ideologiska skygglappar på. Det Wikström gör är att ge efter för extrema vänsterkrav. I Stockholm har våra invånare haft möjlighet att ta del av vård drivs antingen i privat regi eller via stiftelser. Vi kan tydligt se att det avspeglar sig i attityden till att privatisera till exempel Danderyds sjukhus. Jag tror att motståndet är utbrett mot förmynderi ovanifrån i syfte att hindra mångfald och valfrihet. Det kommer inte att gå att förbjuda driftsformer på detta vansinniga sätt!

    Alliansen har beslutat att utreda en privatisering av ett akutsjukhus i Stockholms län, med motiveringen att privatdrivna S:t Görans sjukhus har visat sig vara mer effektivt i att ge vård än de andra sjukhusen. Vi som parti har varit drivan för beslutet eftersom vi vill ge patienterna bästa möjliga vård och ta ansvar för landstingets ekonomi. Till skillnad från andra ska tilläggas…