Pridevecka i Stockholm

Kristdemokraternas politik utgår från att varje person är unik och oersättlig. Alla har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Utifrån vår människosyn vill vi värna alla människors liv, frihet och värdighet. Våld, diskriminering och uttalanden som kränker hbtq-personers människovärde strider mot vår ideologi. Dessa rader är hämtade ur kristdemokraternas politiska program vilket ligger till grund för den politik som vi för och ger vägledning i våra ställningstaganden i olika sakfrågor.

Igår invigdes Stockholm Pride som numera är ett säkert inslag i Sommarstockholm. Den har hållits sedan 1998 och aktiviteter pågår hela veckan runt om i Stockholm. Den allra första pride-demonstrationen hölls i Örebro 1971. Under åren har det blivit allt viktigare för de politiska partierna att delta. Många av de seminarier, samtal och debatter som arrangeras har en tydlig politiskt koppling. Därför var det ett medvetet beslut som Kristdemokraterna i Stockholm fattade för drygt 4 år sedan att delta under Prideveckan som en del i vår politiska verksamhet där vi möter väljare och intressenter. På samma sätt som vi deltar i andra festivaler, arrangemang och tillställningar. Vi står bakom grundläggande värden kring mänskliga rättigheter, att HBTQ-personer inte skall bli diskriminerade i samhället.

Vi menar att familjen är den viktigaste gemenskapen i samhället och den behövs för att människor ska kunna växa och må bra. Den behövs för att barnen ska få omsorg och fostran i en kärleksfull miljö. Därför bör långvariga stabila relationer uppmuntras. Fungerar inte familjen som en trygg bas fungerar inte heller samhället.  Samtidigt vet vi att familjer idag kan se väldigt olika ut. Politikens uppgift är att stödja och förvalta de värden och förutsättningar som bidrar till att familjen kan fungera som en positiv gemenskap för dess medlemmar och därmed för samhället i helhet.

Jag blir både ledsen och upprörd över kristdemokratiska politiker som tycks ha problem med regnbågsflaggan som nyligen i fallet Surahammar. Jag menar att det är en demokratiyttring och en markör för människors lika värde. Vi ska välkomna mångfalden och samtidigt vila på fasta värderingar som inte förändras över tid. Fortfarande finns en hinna av fördomar kring mitt parti, ibland har vi själva förtjänat men jag hoppas att fler vill upptäcka Kristdemokraterna och vad vi faktiskt står för och arbetar med. Vi vill vara ett parti för väljare med borgerliga värderingar som på ett unikt sätt förmår förena frihet och trygghet. På nationell nivå har vi under många år arbetat mycket aktivt kring frågan om HBTq-flyktingar och deras svårighet att få asyl i Sverige och att förbättra deras utsatta situation. För mig som sjukvårdspolitiker är arbetet för en god och jämlik vård för alla högsta prioritet. Stockholms läns landsting (SLL) har sedan ett antal år inför en övergripande HBT-policy, nyligen beslutade vi att öppna Sveriges första mottagning för män som blivit våldtagna, den kommer ligga vid Södersjukhuset och öppnar i oktober i år. Läs gärna min och Marie Ljungberg-Schötts (M) debattartikel i Aftonbladet här. Samtidigt finns utmaningar i vården i vårt landsting – vi vet tex att vi har en ökande ohälsa bland transpersoner som upplever att de blir utsatta utsatta för diskriminering och många bär på självmordstankar. Fem gånger fler försöker begå självmord jämfört med befolkningen i övrigt, enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten.

Kristdemokraterna i Stockholm stad och län har ett tält i Pride Park, vidare kommer vår nyvalda partiledare Ebba Busch Thor att frågas ut av RFSL och RFSL Ung idag torsdag mellan kl 15:00 och 15:45 i Pridehouse. Hon kommer också att finnas på festivalområdet ikväll. Kom gärna och träffa Ebba och passa på att ställa frågor kring vår politik.

Kristdemokraterna Stockholms stad och län arrangerar ett seminarium där jag deltar tillsammans med Emma Henriksson, 2:e vice partiordförande och riksdagsledamot, Sofia Modigh, ledamot i Stockholms kommunfullmäktige. Moderator är Magnus Kolsjö. Vi diskuterar Prides tema ”Gör slut” som handlar just om hur vissa normer kan stänga ute och hämma människor. Samtidigt är Kristdemokraterna ett parti som talar om behovet av just normer och värderingar för att forma ett gott samhälle. Finns det en motsättning här och hur påverkas politiken och politiker av normer? Tiden är fredag den 31 jul 13:00–13:45 på Pride House (Foaje 3), Kulturhuset. Kom gärna och lyssna!