• Pridevecka i Stockholm

    Kristdemokraternas politik utgår från att varje person är unik och oersättlig. Alla har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Utifrån vår människosyn vill vi värna alla människors liv, frihet och värdighet. Våld, diskriminering och uttalanden som kränker hbtq-personers människovärde strider mot vår ideologi. Dessa rader är hämtade ur kristdemokraternas politiska program vilket ligger till grund för den...