• Regeringens budget slår mot familjerna, jobben och värderingar

  Regeringens budget är nu presenterad. Den är ett dråpslag mot jobb, familjer och värderingar. Jag kan bara konstatera att utrymmet för enskilda, familjer, civilsamhälle och företag ersätts av en övertro på att staten kan kommendera fram jobb och styra över enskildas liv. Skadligt för både frihet och ekonomi.

  Budgeten genomsyras av ett rödgrönt ovanifrånperspektiv. Inom jobbpolitiken sätter regeringen gärna upp garantier och mål om att sänka arbetslösheten men slår samtidigt effektivt u...

 • Vaccindagen 2015

  Vaccination är utan tvivel ett av de mest effektiva sätten att förebygga sjukdom. Vaccination mot smittkoppor infördes i Sverige redan under tidigt 1800- tal. Vaccinationer har tillsammans med antibiotika inneburit mer för människors hälsa än de flesta andra landvinningar inom det medicinska fältet. När poliovaccineringen infördes försvann polio från Sverige och på samma sätt har skett med mässling och röda hund. Det är fantastiskt!

  I förra veckan deltog jag i en paneldiskussion hos Da...

 • Viktig rapport från Barncancerfonden

  Igår presenterade Barncancerfonden sin rapport om barncancervården, aktuell forskning och medicinska framsteg.

  Barncancerfondens generalsekreterare Olle Björk berättade om de 40 år som han har arbetat inom barncancervården. Cancer är inte EN sjukdom utan flera och vi rör oss närmare mer individualiserade behandlingar. Cancerbehandling behöver bli mer träffsäker så att det är cancern som blir behandlad och inte hela den övriga friska kroppen. Det är här forskningen har ett stort ansvar ...

 • Vårdvalet – en frihetsreform

  Igår besökte jag Tensta Rehab som bedriver verksamhet inom vårdvalsområde primärvårdsrehabilitering. Tensta Rehab arbetar med patienter med behov av hemrehabilitering för de som vårdats vid akutsjukhus, geriatrisk klinik eller specialiserad sluten rehabiliteringsklinik. Det är öppenvård och inget krav på remiss finns.

  I Tensta finns många som bär på skador från krig och konflikter, många lider av posttraumatisk stress. Tensta Rehab gör ovärderliga insatser för en bättre hälsa i vårt lä...