Rädda Södra BB:s förlossningsmodell!

Idag på morgonen nåddes jag av besked att Södersjukhuset ledning informerat personal om att Södersjukhuset  har planer på att slå samman Södra BB med SöS stora förlossning. Det oroar mig och jag menar att Södersjukhuset har många frågetecken att reda ut kring hur de ser att detta ska gå till utan att äventyra det arbetsätt och en modell som Södra BB står för. Jag tycker att det finns flera frågor som väckts av personalen och blivande föräldrar som SÖS ledning bör besvara.

Södra BB är en fantastisk verksamhet som har lyckats skapa en hemlik miljö för födande kvinnor, och ge familjer ett alternativ till annan förlossningsvård. Vi alliansen har vi varit mycket tydliga med hur vi ser på förlossningsvården i vårt län – vi vill ha mer valfrihet inte mindre. Vi har utvecklat vårdval förlossning och en rad andra vårdval och vi komemr alltid värna valfriheten!

I sammanhanget är det viktigt att understryka att detta är INTE ett beslut som är politiskt sanktionerat.

Exakt hur vården ska bedrivas på sjukhusen är inte föremål för politiska bedömningar, vi som politiker går heller inte in i de medicinska avgörandena men vården som ges ska alltid vara patientsäker, effektiv och sätta de blivande föräldrarnas behov främst. Förlossningsvården står inför utmaningar och för att möta behoven hos patienterna behöver förlossningsvården kunna erbjuda olika typer inriktningar. Alliansen vill värna den, så att Stockholm har kvar det goda exempel på hur förlossningsvård kan bedrivas som Södra BB utgör. Den idé som Södra BB, och andra enheter, bygger sin vård på är efterfrågad och uppskattad och visar att den filosofin snarare bör användas på fler enheter än att dras ned.

Jag vet att det finns idéer på att driva denna form av vård i alternativ driftsform och finns det sådana initiativ är jag så klart öppen för dem! Nu hoppas jag på dialog och diskussion med såväl personal som patienter för att förslossningsvården ska bli ännu bättre för framtiden!


Inga oskuldskontroller accepteras i Stockholmsvården!

TV4 Kalla Faktas program om hedersförtryck och oskuldskontroller har rört upp känslor och debatt – och det med rätta! I programmet framkommer att unga kvinnor tvingats genomgå undersökningar för att säkerställa att de är oskulder. Detta ligger helt i strid med de värderingar vi i Stockholms landsting har och det vårduppdrag vi ger verksamheterna. En läkare i Stockholmsområdet och anställd av Aleris figurerar i inslaget. Med anledning av detta så har jag tillsammans med sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP) träffat ledningen för Aleris för att diskutera frågan och inskärpa landstingets hållning.

I uppdraget till våra vårdgivare ingår inte att det ska göras några oskuldskontroller i hälso- och sjukvården eller att utfärda några ”intyg”. Läkare ska ha patientens hälsa som det främsta målet och  bota, lindra, trösta och handla utifrån vetenskap och berövad erfarenhet. Den medicinska etiken gäller dygnet runt. Ingen läkare ska eller får medverka till ett hedersförtryck, en läkare kan inte hänga av sig den vita rocken kl 17 och sedan tex medverka till oskuldskontroller.

Medicinskt går det heller inte att kontrollera om en person haft sex eller inte. Det är ovetenskapliga metoder och de har ingen grund i landstingets sjukvårdsuppdrag. Aleris har nu gått ut till alla sina verksamheter och förtydligat riktlinjernas kring detta och har en rak kommunikation med sina läkare. Den aktuella läkaren är tagen ur tjänst under tiden som frågan nu utreds. Just nu granskar Aleris chefläkare aktuella journaler för 2014 och 2015. En rapport väntas inom kort.

Från landstingets sida vill vi vara extremt tydliga med att detta inte får förekomma någonstans i vården. Men det krävs också nationella åtgärder. Socialstyrelsen borde ta fram klara riktlinjer och vi bör diskutera om läkarlegitimationen kan dras in om en läkare misstänks ha genomfört dessa kontroller.