• Rädda Södra BB:s förlossningsmodell!

    Idag på morgonen nåddes jag av besked att Södersjukhuset ledning informerat personal om att Södersjukhuset  har planer på att slå samman Södra BB med SöS stora förlossning. Det oroar mig och jag menar att Södersjukhuset har många frågetecken att reda ut kring hur de ser att detta ska gå till utan att äventyra det arbetsätt och en modell som Södra BB står för. Jag tycker att det finns flera frågor som väckts av personalen och blivande föräldrar som SÖS ledning bör besvara.

    Södra BB är e...

  • Inga oskuldskontroller accepteras i Stockholmsvården!

    TV4 Kalla Faktas program om hedersförtryck och oskuldskontroller har rört upp känslor och debatt – och det med rätta! I programmet framkommer att unga kvinnor tvingats genomgå undersökningar för att säkerställa att de är oskulder. Detta ligger helt i strid med de värderingar vi i Stockholms landsting har och det vårduppdrag vi ger verksamheterna. En läkare i Stockholmsområdet och anställd av Aleris figurerar i inslaget. Med anledning av detta så har jag tillsammans med sjukvårdslandstin...