Fast rotade i värderingar – med en politik för att kunna möta de mest utsatta

Kriget i Syrien rasar och människor fortsätter att fly för sina liv. Enligt FN är nu över 60 miljoner människor är på flykt från krig, konflikter och förföljelse – fler än någonsin tidigare. Denna höst har har mänskligt lidande fått ett ansikte. Alan Kurdi på en badstrand i Turkiet är bara ett av dem. Det ligger nära till hands att känna hopplöshet och förtvivlan. Men i detta måste politiken visa ledarskap och ta ansvar.

Under vecka 45 sökte totalt 10 201 personer asyl i Sverige det är en ökning med 2 071 personer jämfört med veckan innan. 2827 av dessa var ensamkommande barn, enligt färsk statisk från Migrationsverket.

I dag har vår partiledare Ebba Busch Thor presenterat en rad förslag inom migrationsområdet. En del av dessa förslag kan uppfattas som kontroversiella. Men en exceptionell situation kräver åtgärder av en särskild art.

Har Kristdemokraterna med detta bytt fot? Övergivit tidigare ståndpunkter? Nej. För Kristdemokraterna står människovärdet står i fokus för vår migrationspolitik. Vårt ansvar för våra medmänniskor är utgångspunkten i all politik vi driver. Därför arbetar vi för en generös, human och rättssäker migrationspolitik. Våra grundläggande värderingar hämtar vi i den kristna tradition och västerländska humanism som format vårt demokratiska samhälle. Vi vill värna flyktingkonventionen och rätten att söka asyl. Vi anser att alla som tar sig över den svenska gränsen har rätt att få sitt skyddsbehov prövat i en rättssäker asylprocess.

Den kraftiga flyktingströmmen till Sverige har nu gjort att Statistiska centralbyrån, SCB, reviderar sin prognos från i maj rejält. Om fyra år är vi cirka 306 000 fler folkbokförda personer, det vill säga med uppehållstillstånd, än vad SCB siade om i maj. De här siffrorna bygger på Migrationsverkets senaste prognos som kom i oktober. Socialarbetare slår larm, åtaganden går inte att fylla och Inspektionen för vård och omsorg varnar för att hälso- och sjukvårdens kvalitet kommer att brista.

Vi ska kunna hjälpa i dag, i morgon och om flera år. När vi står inför en situation som saknar motstycke i modern tid innebär det utmaningar som kräver långtgående åtgärder.

Kristdemokraterna föreslår:
– Inför gränskontroller för att ge polisen möjlighet att kontrollera identiteten.
– Mer resurser till polisen, dels för att klara av den förstärkta gränskontrollen, dels för att kunna verkställa avvisningar av personer som inte har rätt till asyl.
– Asylansökningsområden nära våra stora gränsövergångar där asylansökande kan registrars och en första sortering av ärendena kan ske.
– Fler ankomstkommuner för ensamkommande barn.
– Kriskommission för att vända på alla stenar för en förbättrad integration.

Läs mer: Hela vårt åtgärdspaket för att möta flyktingkrisen >>


Patienter nöjda med landstingets hörselvård

I förra veckan sände SVT Rapport ett inslag om hörselvården i Stockholms län. Hörselskadades riksförbund menar att förskrivarna, det vill säga hörselmottaggningarna, enbart gynnar egna märken då en person med nedsatt hörsel ska prova ut och välja en hörapparat. Jag vill kommentera detta och menar att vi Stockholms landsting haft patienten i fokus hela tiden då vi gjort förändringar i denna viktiga vård för en målgrupp som är beroende av sin hörapparat för att kunna klara sin vardag, delta i samhällslivet och få ökad livskvalité.

För drygt sedan år sedan (2009) införde vi i Stockholms landsting ”Fritt Val av Hjälpmedel”. Det innebär att brukaren erbjuds rekvisition (en slags check) som kan användas för att välja en annan hörapparat än den som landstinget erbjöd. Brukaren kan dock fortfarande välja vanlig förskrivning och få en hörapparat ur landstingets breda sortiment. Om behovet är utöver det upphandlade sortimentet finns alla möjligheter att få en apparat som passar bättre.

Före vårdvalet hade vi bara upphandlad hörselvård – då hade landstinget avtal med endast en vårdgivare, Avesina. Då kom kritik mot företaget för att sälja onödigt dyra hörapparater till brukarna. I december 2011 infördes även ”Vårdval Primär hörselrehabilitering”. Då tillkom många privata vårdgivare och vårdköerna försvann, vilket såklart blev en stor förändring för alla patienter.

I dag finns hela 34 hörselmottagningar i Stockholms län, som drivs av nio olika företag. Två är störst: Audionomerna Hörsam med 13 mottagningar och Avesina med 8. Landstinget har i en rapport som följt upp vårdvalet (kom i maj 2015) visat att Stockholms län i all huvudsak har en hörselrehabilitering som fungerar väl ur ett brukarperspektiv. Målgruppen som får hjälpmedel, är högst i landet. Andelen brukare som är nöjda med den hjälp de får ligger på 95 procent! Det tycker jag är ett mycket gott betyg.

Det finns dock förbättringar vi kan göra. Ibland har otillräcklig information lämnats till brukare om vilka alternativ som finns. Det förekommer också fall där brukarens kostnader för alternativa hörapparater kan vara svåra att motivera. Rekvisitionen för hörselhjälpmedel ligger nu på 3 040 kronor inklusive moms. Den som behöver två hörapparater får det dubbla beloppet. Ett reparationskonto är kopplat till rekvisitionen. Beloppet för kontot är 1 340 kronor inklusive moms per hörapparat.

Alla som ingår i vårdvalet har alla uppfyllt kraven och de har en skydlgihet att informera om att landsinget har ett eget utbud av avhörapparater i det upphandlade sortimentet. Det finns mycket information i hjälpmedelsguiden, nya patientlagen säger också att man måste informera om hela utbudet. På Vårdguiden 1177 finns också alla produkter att se.

Landstingets sortiment är bra – men kan bli ännu mer attraktivt. Därför gör vi nu en ny upphandling av hörappappareter, som blir en ren produktupphandling. Vi kommer att följa att vårdgivarna följer vårt regelverk. Vi utvecklar informationsmaterial ger ut nya broschyrer och försäkrar oss om att patienten är informerad och får den hörselvård som hen har rätt till.