• Patienter nöjda med landstingets hörselvård

  I förra veckan sände SVT Rapport ett inslag om hörselvården i Stockholms län. Hörselskadades riksförbund menar att förskrivarna, det vill säga hörselmottaggningarna, enbart gynnar egna märken då en person med nedsatt hörsel ska prova ut och välja en hörapparat. Jag vill kommentera detta och menar att vi Stockholms landsting haft patienten i fokus hela tiden då vi gjort förändringar i denna viktiga vård för en målgrupp som är beroende av sin hörapparat för att kunna klara sin vardag, delta i samhällslivet och få ökad livskvalité.

  För drygt sedan år sedan (2009) införde vi i Stockholms landsting ”Fritt Val av Hjälpmedel”. Det innebär att brukaren erbjuds rekvisition (en slags check) som kan användas för att välja en annan hörapparat än den som landstinget erbjöd. Brukaren kan dock fortfarande välja vanlig förskrivning och få en hörapparat ur landstingets breda sortiment. Om behovet är utöver det upphandlade sortimentet finns alla möjligheter att få en apparat som passar bättre.

  Före vårdvalet hade vi bara upphandlad hörselvård – då hade landstinget avtal med endast en vårdgivare, Avesina. Då kom kritik mot företaget för att sälja onödigt dyra hörapparater till brukarna. I december 2011 infördes även ”Vårdval Primär hörselrehabilitering”. Då tillkom många privata vårdgivare och vårdköerna försvann, vilket såklart blev en stor förändring för alla patienter.

  I dag finns hela 34 hörselmottagningar i Stockholms län, som drivs av nio olika företag. Två är störst: Audionomerna Hörsam med 13 mottagningar och Avesina med 8. Landstinget har i en rapport som följt upp vårdvalet (kom i maj 2015) visat att Stockholms län i all huvudsak har en hörselrehabilitering som fungerar väl ur ett brukarperspektiv. Målgruppen som får hjälpmedel, är högst i landet. Andelen brukare som är nöjda med den hjälp de får ligger på 95 procent! Det tycker jag är ett mycket gott betyg.

  Det finns dock förbättringar vi kan göra. Ibland har otillräcklig information lämnats till brukare om vilka alternativ som finns. Det förekommer också fall där brukarens kostnader för alternativa hörapparater kan vara svåra att motivera. Rekvisitionen för hörselhjälpmedel ligger nu på 3 040 kronor inklusive moms. Den som behöver två hörapparater får det dubbla beloppet. Ett reparationskonto är kopplat till rekvisitionen. Beloppet för kontot är 1 340 kronor inklusive moms per hörapparat.

  Alla som ingår i vårdvalet har alla uppfyllt kraven och de har en skydlgihet att informera om att landsinget har ett eget utbud av avhörapparater i det upphandlade sortimentet. Det finns mycket information i hjälpmedelsguiden, nya patientlagen säger också att man måste informera om hela utbudet. På Vårdguiden 1177 finns också alla produkter att se.

  Landstingets sortiment är bra – men kan bli ännu mer attraktivt. Därför gör vi nu en ny upphandling av hörappappareter, som blir en ren produktupphandling. Vi kommer att följa att vårdgivarna följer vårt regelverk. Vi utvecklar informationsmaterial ger ut nya broschyrer och försäkrar oss om att patienten är informerad och får den hörselvård som hen har rätt till.